Extended indication

Bavencio in combination with axitinib is indicated for the first-line treatment of adult patients wi

Therapeutic value

No estimate possible yet

Total cost

22,510,647.00

Registration phase

Registered

Product

Active substance

Avelumab

Domain

Oncology and Hematology

Reason of inclusion

Indication extension

Main indication

Kidney cancer

Extended indication

Bavencio in combination with axitinib is indicated for the first-line treatment of adult patients with advanced renal cell carcinoma (RCC).

Proprietary name

Bavencio

Manufacturer

Merck/Pfizer

Mechanism of action

PD-1 / PD-L1 inhibitor

Route of administration

Intravenous

Therapeutical formulation

Intravenous drip

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Additional comments
Monoklonaal antilichaam tegen PD-L1. Betreft een samenwerking tussen Merck en Pfizer.

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Type of trajectory

Normal trajectory

Submission date

February 2019

Expected Registration

October 2019

Orphan drug

No

Registration phase

Registered

Additional comments
Positieve CHMP-opinie in september 2019. Geregistreerd in oktober 2019. Avelumab voor nierkanker is inmiddels in de sluis geplaatst. Het Zorginstituut adviseert de minister voor Medische Zorg om avelumab in combinatie met axitinib voor deze indicatie niet op te nemen in het verzekerde basispakket.

Therapeutic value

Current treatment options

Sunitinib, pazopanib, bevacizumab en immuuntherapie.

Therapeutic value

No estimate possible yet

Substantiation

Het primaire eindpunt is behaald. Andere combinatietherapieën (bijvoorbeeld nivolumab/cabozantinib, pembrolizumab/lenvatinib) zullen mogelijk even goed of effectiever zijn. Er zal veel concurrentie tussen de geneesmiddelen zijn binnen dit indicatiegebied.

Duration of treatment

Median 40.2 week / weeks

Frequency of administration

1 times every 2 weeks

Dosage per administration

800mg

References
Landelijke richtlijn Niercel Carcinoom 2.0; NCT02684006; Motzer et al. N Engl J Med 2019; 380:1103-1115; CieBOM advies avelumab in RCC; ZIN pakketadvies avelumab in RCC.; EPAR via https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/bavencio-epar-product-information_en.pdf;
Additional comments
De aanbevolen dosis avelumab is 10mg/kg lichaamsgewicht, om de 2 weken intraveneus toegediend gedurende een periode van 60 minuten. Middel wordt ingezet door middel van flat dosering.

Expected patient volume per year

Patient volume

209 - 417

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
Pakketadvies sluisgeneesmiddel avelumab (Bavencio®) in combinatie met axitinib bij de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met gevorderd niercelcarcinoom, ZIN 2020
Additional comments
Het aantal patiënten wat in aanmerking komt voor pembrolizumab in combinatie voor axitinib is in het pakketadvies berekend op 209-417.

Expected cost per patient per year

Cost

71,919.00

References
Fabrikant
Additional comments
De kosten van een verpakking van 200mg bedragen €894,52 (Z-index mei 2021) en avelumab wordt iedere twee weken toegediend in een dosering van 800mg. Uitgaande van een gemiddelde behandelduur van 40,2 weken zullen de kosten €71.919,41 bedragen.

Potential total cost per year

Total cost

22,510,647.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use

No

Indication extension

Indication extension

Yes

Indication extensions

Longkanker, blaaskanker.

References
Fabrikant; Clinicaltrials.gov.

Other information

There is currently no futher information available.