Extended indication

Patients with recurrent or refractory active chronic graft versus host disease who have received at

Therapeutic value

Possible added value for a subgroup

Registration phase

Clinical trials

Product

Active substance

Axatilimab

Domain

Hematology

Reason of inclusion

New medicine (specialité)

Main indication

Graft versus Host

Extended indication

Patients with recurrent or refractory active chronic graft versus host disease who have received at least 2 lines of systemic therapy.

Manufacturer

Incyte

Route of administration

Intravenous

Therapeutical formulation

Intravenous drip

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Additional remarks
Colony-stimulating factor 1 receptor (CSF-1R)-dependent macrophages promote cGVHD fibrosis, and their elimination in preclinical studies ameliorated cGVHD. Axatilimab is a humanized monoclonal antibody that inhibits CSF-1R signaling and restrains macrophage development.

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

ATMP

No

Submission date

2024

Expected Registration

2025

Registration phase

Clinical trials

Additional remarks
NCT04710576

Therapeutic value

Current treatment options

Na steroïden in de eerste lijn is de huidige standaard behandeling in de tweede lijn ruxolitinib. In de derde lijn is er nog geen standaard behandeling in de tweede lijn. Diverse middelen worden toegepast als derdelijnsbehandeling waaronder calcineurineremmers, mesenchymale stromale cellen (MSC), etanercept, antithymocyte globuline (ATG), mycofenolzuur, Infliximab, rituximab, et cetera.

Therapeutic value

Possible added value for a subgroup

Substantiation

Het geneesmiddel heeft een ander werkingsmechanisme (CSF-1R antagonist) dan de op dit moment beschikbare tweedelijns en verder opties (hoewel imatinib ook CSF-1R inhibeert). Een voordeel ten opzichte van andere therapieën is dat er weinig interacties zijn (aangezien het een monoklonaal antilichaam betreft). Een recente fase 1/2 studie liet een overall response rate van 50% zien na 6 cycli behandeling bij patiënten met cGVHD die reeds 2 lijnen voorbehandeling hebben gehad. Tot nu toe zijn de geïncludeerde patiëntaantallen in de studie nog klein.

Dosage per administration

0,15 mg/kg)tot 3 mg/kg.

References
NCT03604692

Expected patient volume per year

Patient volume

20

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
Expertopinie;
Additional remarks
Jaarlijks worden in Nederland circa 600 allogene stamceltransplantaties uitgevoerd. In naar schatting de helft van de gevallen (=300) treedt enige vorm van Graft-versus-Host-ziekte op. De incidentie van ernstige chronische GVHD is sterk afhankelijk van het gebruikte transplantatie platform, maar is de afgelopen jaren sterk gedaald door het gebruik van onder andere ATG en post transplantatiecyclofosfamide. Het geschatte aantal patiënten is rond de 20 per jaar in Nederland.

Expected cost per patient per year

There is currently nothing known about the expected cost.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.