Axicabtagene ciloleucel

Werkzame stof
Axicabtagene ciloleucel
Domein
Oncologie en Hematologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding IND
Hoofdindicatie
Non-hodgkin lymfoom indolent
Uitgebreide indicatie
Recidiverend of refractair na 2 of meer lijnen van therapie iNHL (alleen FL en MZL).

1. Product

Merknaam
Yescarta
Fabrikant
Gilead
Werkingsmechanisme
CAR-T therapie
Toedieningsweg
Intraveneus
Toedieningsvorm
Infuus

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Verwachte registratie
Februari 2022
Registratiefase
Klinische studies
Aanvullende opmerkingen
Dit geneesmiddel is geclassificeerd als een ATMP. Fabrikant verwacht registratie in Q2 2022.

3. Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur
Gemiddeld eenmalig
Toedingsfrequentie
1 maal per dag
Bronnen
NCT03105336

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 350

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Budget impact analyse van ibrutinib (Imbruvica) bij de behandeling van chronische lymfatische leukemie (patiënten zonder 17p of TP53 mutaties).
Aanvullende opmerkingen
Er zijn 350 patiënten per jaar met FL of MZL die een tweedelijns behandeling starten. Een gedeelte van deze patiënten zal mogelijk gebruik maken van Axicabtagene ciloleucel.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
327.000
Bronnen
fabrikant; Pakketadvies sluisgeneesmiddel axicabtagene ciloleucel (Yescarta®) voor volwassenen met recidiverend of refractair DLBCL en PMBCL na 2 of meer lijnen systemische therapie, ZIN 2019
Aanvullende opmerkingen
De kosten van een eenmalige infusie van axi-cel zijn voor deze indicatie nog niet vastgesteld. De kosten kunnen mogelijk vergelijkbaar zijn met de indicatie waar reeds een uitspraak over gedaan is door middel van een pakketadvies.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

114.450.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Ja
Indicatieuitbreidingen
Non-Hodgkin's lymphoma; Precursor cell lymphoblastic leukaemia-lymphoma
Bronnen
Addisinsight
Aanvullende opmerkingen
Fase 2 studies

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.