Azacitidine

Werkzame stof

Azacitidine

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen

Generiek geneesmiddel G

Hoofdindicatie

AML/MDS

Uitgebreide indicatie
Geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten die niet in aanmerking komen voor
hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT), met:
• intermediair 2 en hoog risico myelodysplastische syndromen (MDS) volgens het International
Prognostic Scoring System (IPSS),
• chronische myelomonocytaire leukemie (CMML) met 10-29% beenmergblasten zonder
myeloproliferatieve aandoening,
• acute myeloïde leukemie (AML) met 20-30% blasten en multilineaire dysplasie, volgens de
indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
• AML met >30% beenmergblasten volgens de indeling van de WHO.

1. Product

Huidig specialité

Vidaza (Celgene)

Merknaam

Azacitidine Accord

Fabrikant

Accord Healthcare

Werkingsmechanisme

Cytostaticum

Aanvullende opmerkingen
Dit betreft 1 van de 3 generieken voor azacitidine die is opgenomen in de Horizonscan.

2. Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Indieningsdatum

Februari 2019

Verwachte registratie

Februari 2020

Registratiefase

Geregistreerd

Aanvullende opmerkingen
Positieve CHMP-opinie in december 2019.

3. Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Mogelijke gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur

Niet gevonden

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume is niet van toepassing bij generieke geneesmiddelen of biosimilars.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Horizonscan vermeldt geen prijsinformatie van generieke geneesmiddelen of biosimilars om het eventueel beïnvloeden van de markt te voorkomen.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Horizonscan vermeldt geen prijsinformatie van generieke geneesmiddelen of biosimilars om het eventueel beïnvloeden van de markt te voorkomen.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.