Baloxavir marboxil

Werkzame stof
Baloxavir marboxil
Domein
Infectieziekten
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Virale infecties
Uitgebreide indicatie
Influenza A en B

1. Product

Merknaam
Xofluza
Fabrikant
Roche
Werkingsmechanisme
Virusremmer
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Tablet
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Cap-dependent endonuclease inhibitor, remt de replicatie door de virale polymerase.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
Juli 2019
Verwachte registratie
December 2020
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Klinische studies
Aanvullende opmerkingen
In juni 2018 ingediend in de VS bij de FDA onder priority review. Verwachte indiening H2 2019, verwachte registratie H2 2020

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Oseltamivir, zanamivir
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Dit is een krachtig anti-influenza middel, beter dan de huidige middelen. Resistentie ontstaat echter snel, en daarom lijkt combinatiebehandeling met een van de bestaande middelen een logische keuze. Daarom waarschijnlijk voorbehouden aan ernstig zieke patiënten die opgenomen worden met influenza (zoals ernstig immuungecompromitteerde patiënten, iedere IC patiënt met influenza).
Behandelduur
Gemiddeld eenmalig
Dosis per toediening
40-80 mg
Bronnen
NCT02954354; Farmacotherapeutisch Kompas
Aanvullende opmerkingen
Eenmalig gebruik en dosering is afhankelijk van gewicht van de patiënt.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen
Volksgezondheidenzorg.info
Aanvullende opmerkingen
Patiëntvolume laat zich moeilijk voorspellen. Schattingen van de incidentie van influenza lopen uiteen van enkele honderduizenden tot een paar miljoen per jaar. Ongeveer 20% van de patiënten bezoekt de huisarts. Aantallen zijn sterk afhankelijk van de precieze indicatiestelling en de aard van de griepepidemie. Grove schatting: paar honderd patiënten per jaar.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
< 130
Bronnen
Medicijnkosten.nl; Farmacotherapeutisch Kompas
Aanvullende opmerkingen
De huidige behandelopties (oseltamivir en zanamivir) worden niet vergoed en kosten ongeveer €25,00 per behandeling. In de VS wordt de prijs per behandeling $150 (€130).

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.