Baloxavir marboxil

Werkzame stof
Baloxavir marboxil
Domein
Infectieziekten
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Virale infecties
Uitgebreide indicatie
Treatment of influenza in patients aged 12 and above, including patients at high risk of developing influenza-related complications and for post-exposure prophylaxis of influenza in individuals aged 12.

1. Product

Merknaam
Xofluza
Fabrikant
Roche
Werkingsmechanisme
Virusremmer
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Tablet
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Cap-dependent endonuclease inhibitor, remt de replicatie door de virale polymerase.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
December 2019
Verwachte registratie
Januari 2021
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Registratieaanvraag in behandeling
Aanvullende opmerkingen
In juni 2018 ingediend in de Verenigde Staten bij de FDA onder priority review.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Oseltamivir, zanamivir
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Dit is een krachtig anti-influenza middel, beter dan de huidige middelen. Resistentie ontstaat echter snel. Daarom lijkt combinatiebehandeling met een van de bestaande middelen een logische keuze en is waarschijnlijk voorbehouden aan ernstig zieke patiënten die opgenomen worden met influenza (zoals ernstig immuungecompromitteerde patiënten, iedere IC patiënt met influenza).
Dosis per toediening
40-80 mg
Bronnen
NCT02954354; Farmacotherapeutisch Kompas
Aanvullende opmerkingen
Eenmalig gebruik en dosering is afhankelijk van gewicht van de patiënt.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

100 - 500

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Volksgezondheidenzorg.info
Aanvullende opmerkingen
Patiëntvolume laat zich moeilijk voorspellen. Schattingen van de incidentie van influenza lopen uiteen van enkele honderdduizenden tot een paar miljoen per jaar. Ongeveer 20% van de patiënten bezoekt de huisarts. Aantallen zijn sterk afhankelijk van de precieze indicatiestelling en de aard van de griepepidemie. Grove schatting: paar honderd patiënten per jaar.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
< 130
Bronnen
Medicijnkosten.nl; Farmacotherapeutisch Kompas
Aanvullende opmerkingen
De huidige behandelopties (oseltamivir en zanamivir) worden niet vergoed en kosten ongeveer €25,00 per behandeling. In de Verenigde Staten wordt de prijs per behandeling $150 (€130).

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

39.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.