Uitgebreide indicatie Treatment of influenza: Xofluza is indicated for the treatment of uncomplicated influenza in patien
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Totale kosten 39.000,00
Registratiefase Geregistreerd en niet vergoed

Product

Werkzame stof Baloxavir marboxil
Domein Infectieziekten
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Virale infecties, overig
Uitgebreide indicatie Treatment of influenza: Xofluza is indicated for the treatment of uncomplicated influenza in patients aged 12 years and above. Post‑exposure prophylaxis of influenza Xofluza is indicated for post-exposure prophylaxis of influenza in individuals aged 12 years and above. Xofluza should be used in accordance with official recommendations.
Merknaam Xofluza
Fabrikant Roche
Werkingsmechanisme Virusremmer
Toedieningsweg Oraal
Toedieningsvorm Tablet
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen Cap-dependent endonuclease inhibitor, remt de replicatie door de virale polymerase.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Indieningsdatum December 2019
Verwachte registratie Januari 2021
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Geregistreerd en niet vergoed
Aanvullende opmerkingen In juni 2018 ingediend in de Verenigde Staten bij de FDA onder priority review. Positieve CHMP-opinie in november 2020.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Oseltamivir, zanamivir
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Dit is een krachtig anti-influenza middel, beter dan de huidige middelen. Resistentie ontstaat echter snel. Daarom lijkt combinatiebehandeling met een van de bestaande middelen een logische keuze en is waarschijnlijk voorbehouden aan ernstig zieke patiënten die opgenomen worden met influenza (zoals ernstig immuun gecompromitteerde patiënten, iedere IC patiënt met influenza). De indicatie ongecompliceerde influenza, is niet iets dat in Nederland snel geïmplementeerd zal worden. Profylactische toepassingen in verpleeghuizen zijn ook denkbaar, maar ook daar wordt terughoudendheid verwacht en zal dit slechts ingezet worden wanneer er sprake is van een ongecontroleerde uitbraak.
Behandelduur eenmalig
Dosis per toediening 40-80 mg
Bronnen NCT02954354; Farmacotherapeutisch Kompas
Aanvullende opmerkingen Eenmalig gebruik en dosering is afhankelijk van gewicht van de patiënt.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

100 - 500

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen Volksgezondheidenzorg.info
Aanvullende opmerkingen Patiëntvolume laat zich moeilijk voorspellen. Schattingen van de incidentie van influenza lopen uiteen van enkele honderdduizenden tot een paar miljoen per jaar. Ongeveer 20% van de patiënten bezoekt de huisarts. Aantallen zijn sterk afhankelijk van de precieze indicatiestelling en de aard van de griepepidemie. Grove schatting: paar honderd patiënten per jaar.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten < 130,00
Bronnen Medicijnkosten.nl; Farmacotherapeutisch Kompas
Aanvullende opmerkingen De huidige behandelopties (oseltamivir en zanamivir) worden niet vergoed en kosten ongeveer €25 per behandeling. In de Verenigde Staten wordt de prijs per behandeling $150 (€130).

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

39.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.