Extended indication Maintenance treatment of asthma, in adults not adequately controlled with a maintenance combination
Therapeutic value Possible equal value
Total cost 3,710,106.00
Registration phase Registered and reimbursed

Product

Active substance Beclometason/formoterol/glycopyrronium
Domain Lung diseases
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Asthma
Extended indication Maintenance treatment of asthma, in adults not adequately controlled with a maintenance combination of a long-acting beta2-agonist and high dose of inhaled corticosteroid, and who experienced one or more asthma exacerbations in the previous year.
Proprietary name Trimbow
Manufacturer Chiesi
Mechanism of action LABA / LAMA / ICS
Route of administration Inhalation
Therapeutical formulation Aerosol
Budgetting framework Extramural (GVS)
Additional comments Combinatie van een glucocorticoid agonist, long-acting beta2 agonist en een muscarinic acetylcholine antagonist.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date January 2020
Expected Registration January 2021
Orphan drug No
Registration phase Registered and reimbursed
Additional comments Positieve CHMP-opinie in november 2020. Vergoed, geen bijlage 2 voorwaarden van kracht.

Therapeutic value

Current treatment options Grote verscheidenheid aan losse triples (combinaties van een LABA, een LAMA en een ICS in twee of drie aparte inhalatoren) die ook nu al bestaan.
Therapeutic value Possible equal value
Substantiation In GINA 2019 wordt in stap 4 en 5 de mogelijkheid genoemd om LAMA toe te voegen. Als er een goede indicatie voor LAMA bestaat, is een vaste triple combinatie wel patiënt vriendelijker. Er ontstaat echter minder flexibiliteit om een onderdeel van de triple combinatie te stoppen. Er bestaat daarom gevaar van overbehandeling, dus de voorschrijver dient goed de start- en stop-criteria voor ogen te houden.
Duration of treatment continuous
Frequency of administration 2 times a day
Dosage per administration 2 inhalaties

Expected patient volume per year

Patient volume

1,667 - 10,000

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Volksgezondheidenzorg.info; Weersink et al. Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6232; expertopinie
Additional comments In 2015 waren er naar schatting 613.500 personen met astma. 5%-10% van de astmapopulatie is moeilijk instelbaar (30.000-60.000). Uit analyses van declaratiecijfers blijkt dat er in 2020 ongeveer 5.000 astmapatiënten een vaste triple combinatie gebruikten. Momenteel gebruiken ruim 30.000 astmapatiënten losse triple-combinaties. Naar verwachting zal het aandeel vaste triples de komende jaren stijgen al zal zullen niet alle losse combinaties gesubstitueerd worden. Trimbow zal de markt moeten delen met Enerzair Breezhaler en Trelegy Ellipta. Als er uitgegaan wordt van een gelijke verdeling zal dit betekenen dat er 1.667 patiënten in aanmerking zullen komen voor deze behandeling met een groei over de komende jaren

Expected cost per patient per year

Cost 636.00
References G-standaard januari 2021
Additional comments Prijs gebaseerd op 12 eenheden Trimbow 100/6/12,5µg a year, 12 maal €53 is €636 per jaar.

Potential total cost per year

Total cost

3,710,106.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension Yes

Other information

There is currently no futher information available.