Extended indication Maintenance treatment in adult patients with moderate to severe chronic obstructive pulmonary diseas
Therapeutic value Possible equal value
Total cost 5,317,500.00
Registration phase Registered and reimbursed

Product

Active substance Beclometason/formoterol/glycopyrronium
Domain Lung diseases
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication COPD
Extended indication Maintenance treatment in adult patients with moderate to severe chronic obstructive pulmonary disease (COPD) who are not adequately treated by a combination of an inhaled corticosteroid and a long-acting beta2-agonist or a combination of a long-acting beta2-agonist and a long-acting muscarinic antagonist
Proprietary name Trimbow 88/5/9 mcg Nexthaler, inhalatiepoeder
Manufacturer Chiesi
Mechanism of action LABA / LAMA / ICS
Route of administration Inhalation
Therapeutical formulation Inhalation powder
Budgetting framework Extramural (GVS)
Additional comments Momenteel is Trimbow 87/5/9 pMDI (aerosol) op de markt. De nieuwe toedieningsvorm is een poeder formulering te weten Trimbow 88/5/9 DPI (poederinhalator).

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date February 2020
Expected Registration April 2021
Orphan drug No
Registration phase Registered and reimbursed
Additional comments Registratie in april 2021.

Therapeutic value

Current treatment options ICS/LABA +/-LAMA
Therapeutic value Possible equal value
Substantiation Momenteel is Trimbow (aerosol) op de markt. De nieuwe toedieningsvorm is een poeder formulering (poederinhalator). De effectiviteit zal vergelijkbaar zijn.
Duration of treatment continuous
Frequency of administration 2 times a day
Dosage per administration 2
References Fabrikant

Expected patient volume per year

Patient volume

5,000 - 10,000

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Eerdere inschatting Trimbow 87/5/9 pMDI (aerosol).
Additional comments Van de 17 miljoen inwoners in Nederland heeft 3,4% COPD (chronische bronchitis en/of emfyseem, 592.900 patiënten in 2016, 18% hiervan heeft ernstige COPD (ongeveer 106.700 patiënten) en 54% hiervan heeft matig tot ernstige COPD (ongeveer 320.000 patiënten) (LAN standaard COPD). Ruim de helft van alle COPD patiënten heeft eigenlijk nauwelijks of geen exacerbaties, ongeveer 44 % heeft er tenminste 1 per jaar, niet veel meer dan 10% 2 of meer. Gezien de kans op off-label gebruik is het waarschijnlijk dat het patiëntaantal uitgroeit tot een groter deel van COPD populatie. Uit declaratiegegevens blijkt dat er in 2020 ongeveer 23.000 patiënten met COPD een vaste triple-combinatie krijgen. Daarnaast zijn er ongeveer 67.000 COPD patiënten de facto op triple-therapie, maar dan als losse componenten. Gezien de concurrentie zal mogelijk tussen de 5.000 en 10.000 patiënten in aanmerking komen voor deze behandeling.

Expected cost per patient per year

Cost 709.00
References Prijs gebaseerd op €59,10 per verpakking (120 doseringen per verpakking, 12 verpakkingen per patiënt per jaar)

Potential total cost per year

Total cost

5,317,500.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use No
References Chiesi

Indication extension

Indication extension No
References Fabrikant

Other information

Additional comments In line with Foster 100/6 Nexthaler Trimbow Nexthaler 88/5/9 inhalationpowder will be introduced.