Beclometasone dipropionate / formoterol fumarate dihydrate / glycopyrronium

Werkzame stof
Beclometasone dipropionate / formoterol fumarate dihydrate / glycopyrronium
Domein
Longziekten algemeen
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding IND
Hoofdindicatie
Astma
Uitgebreide indicatie
Maintenance treatment in adult patients with asthma who are not adequately treated by ICS/LABA or who are already treated with ICS/LABA/LAMA.

1. Product

Merknaam
Trimbow
Fabrikant
Chiesi
Werkingsmechanisme
LABA/LAMA/ICS
Toedieningsweg
Inhalatie
Toedieningsvorm
Aerosol
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Combinatie van een glucocorticoid agonist, long-acting beta2 agonist en een muscarinic acetylcholine antagonist.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
Januari 2020
Verwachte registratie
November 2020
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Klinische studies

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Grote verscheidenheid aan losse triples (combinaties van een LABA, een LAMA en een ICS in twee of drie aparte inhalatoren) die ook nu al bestaan.
Therapeutische waarde

Mogelijke gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
In GINA 2019 wordt in stap 4 en 5 de mogelijkheid genoemd om LAMA toe te voegen. Als er een goede indicatie voor LAMA bestaat, is een vaste triple combinatie wel patiënt vriendelijker. Er ontstaat echter minder flexibiliteit om een onderdeel van de triple combinatie te stoppen. Er bestaat daarom gevaar van overbehandeling, dus de voorschrijver dient goed de start- en stop-criteria voor ogen te houden.
Behandelduur
doorlopend
Toedingsfrequentie
2 maal per dag
Dosis per toediening
2 inhalaties

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

5.000 - 15.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Volksgezondheidenzorg.info; Weersink et al. Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6232; expertopinie
Aanvullende opmerkingen
In 2015 waren er naar schatting 613.500 personen met astma 5-10% van de astmapopulatie is moeilijk instelbaar (30.000-60.000). Afhankelijk van de precieze indicatiestelling en de plaats in de behandelrichtlijn zal een deel van deze patiënten in aanmerking komen. De werkgroep schat in dat dit ongeveer 5.000-15.000 patiënten zal bedragen, dit aantal zou echter ook hoger uit kunnen vallen. Op dit moment hebben veel patiënten een losse triple, 15 - 20% heeft al een triple. Als trimbow juist wordt ingezet zal het slechts in de plaats komen van medicatie die bestaat uit de drie losse onderdelen.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
701
Bronnen
G-standaard
Aanvullende opmerkingen
Prijs gebaseerd op 12 eenheden Trimbow 100/6/12,5 µg per year. 12 maal €58,41is €701 per jaar

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

7.010.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.