Bedaquiline

Werkzame stof
Bedaquiline
Domein
Infectieziekten
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding IND
Hoofdindicatie
Bacteriele infecties
Uitgebreide indicatie
Indicatie-uitbreiding voor patiënten van 12-18 jaar bij pulmonale multiresistente tuberculose (MDR-TB) wanneer een doeltreffend behandelingsregime niet anders samengesteld kan worden omwille van resistentie of tolerantie.

1. Product

Merknaam
Sirturo
Fabrikant
Janssen
Werkingsmechanisme
Enzymremmer
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Tablet
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
ATP synthase-remmer

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
November 2018
Verwachte registratie
September 2019
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Registratieaanvraag in behandeling

3. Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur
Gemiddeld 24 week/weken
Toedingsfrequentie
1 maal per dag
Dosis per toediening
200-400 mg
Aanvullende opmerkingen
De eerste twee weken ontvangt de patiënt 400 mg eenmaal per dag, daarna 200 mg driemaal per week.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

1 - 3

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Surveillance rapport RIVM geeft indicatie bij MDR / XDR TB.
Aanvullende opmerkingen
Circa 5% van TB patienten zijn kinderen. Indicatie hoogstens 5 maal per jaar voor totale cohort (dus max. 1 kind per jaar). Recente WHO richtlijn wordt bedaquiline als belangrijkste aangemerkt gezien ontraden van injectables. In toekomst max 15 per jaar geschat voor het totale cohort (dus max. 2/3 kinderen per jaar).

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
25.000
Bronnen
Medicijnkosten.nl
Aanvullende opmerkingen
Bij een behandeling van volgens bovenstaand behandelschema (in totaal 188 pillen) zullen de totale kosten zo'n €25.000 bedragen.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

50.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.