Belantamab mafodotin

Werkzame stof

Belantamab mafodotin

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen

Nieuw middel (specialité)

Hoofdindicatie

Multipel Myeloom

Uitgebreide indicatie
Patients With Multiple Myeloma Who Had 3 or More Prior Lines of Treatment, Are Refractory to a Proteasome Inhibitor and an Immunomodulatory Agent and Have Failed an Anti-CD38 Antibody

1. Product

Fabrikant

GSK

Werkingsmechanisme

Antilichaam-geneesmiddel conjugaat

Toedieningsweg

Intraveneus

Toedieningsvorm

Poeder Voor Injectie/Infusieoplossing

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

2. Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Accelerated assessment

Indieningsdatum

Februari 2020

Verwachte registratie

Oktober 2020

Weesgeneesmiddel

Ja

Registratiefase

Registratieaanvraag in behandeling

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Betreft uitbehandelde patiënten.

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

Bij triple refractaire patiënten kan belantamab mafadotin naast andere mogelijkheden ingezet worden. In deze situatie 35% kans op respons. Bij een mediane FU duur van 6-7 maanden is de duur van de respons nog niet bereikt. 75-85% heeft een responsduur langer dan 4 maanden. het voordeel van dit geneesmiddel is dat het een totaal ander werkingsmechanisme heeft en daarbij een mild bijwerkingenprofiel, behoudens keratitis.

Behandelduur

Niet gevonden

Toedingsfrequentie

1 maal per 3 weken

Dosis per toediening

2.5 mg/kg

Bronnen
HOVON MM; DREAMM 1 en DREAMM 2 studie fabrikant
Aanvullende opmerkingen
Behandelen tot aan ziekteprogressie. Patiënten in de 2.5mg/kg arm met een mediane PFS van 2.9 maanden [95% CI 2·1–3·7] ontvingen 3 cycles behandeling [DREAMM2]

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen
Pakketadvies daratumumab; Yong et al. Br J Haematol. 2016 Oct;175(2):252-264; Willenbacher et al. PLoS One. 2016 Mar 3;11(3):e0147381; HOVON MM
Aanvullende opmerkingen
Uit het pakketadvies voor daratumumab blijkt dat 830 patiënten in de eerste lijn behandeld worden. Het geschatte aantal patiënten wat in de derde lijn behandeld wordt voor multiple myeloom is 418. Van het totaal van 830 patiënten zal op basis van de literatuur ongeveer 15-20% in de 4e lijn behandeld, dit zou dus neerkomen op maximaal 166 patiënten. De inschatting is dat dit aantal nog lager zal liggen gegeven de vele behandelopties.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Bronnen
In lijn met huidige en toekomstige behandelingen RRMM.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Bronnen
fabrikant
Aanvullende opmerkingen
Verdere indicatie uitbreiding verwacht in 2023

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.