Extended indication Patients With Multiple Myeloma Who Had 3 or More Prior Lines of Treatment, Are Refractory to a Prote
Therapeutic value No judgement
Registration phase Registration application pending

Product

Active substance Belantamab mafodotin
Domain Oncology and Hematology
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Multiple Myeloma
Extended indication Patients With Multiple Myeloma Who Had 3 or More Prior Lines of Treatment, Are Refractory to a Proteasome Inhibitor and an Immunomodulatory Agent and Have Failed an Anti-CD38 Antibody
Manufacturer GSK
Mechanism of action Antibody-drug conjugate
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Powder for injection / infusion solution
Budgetting framework Intermural (MSZ)

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Accelerated assessment
Submission date February 2020
Expected Registration October 2020
Orphan drug Yes
Registration phase Registration application pending

Therapeutic value

Current treatment options Betreft uitbehandelde patiënten.
Therapeutic value No judgement
Substantiation Bij triple refractaire patiënten kan belantamab mafadotin naast andere mogelijkheden ingezet worden. In deze situatie 35% kans op respons. Bij een mediane FU duur van 6-7 maanden is de duur van de respons nog niet bereikt. 75-85% heeft een responsduur langer dan 4 maanden. het voordeel van dit geneesmiddel is dat het een totaal ander werkingsmechanisme heeft en daarbij een mild bijwerkingenprofiel, behoudens keratitis.
Frequency of administration 1 times every 3 weeks
Dosage per administration 2.5 mg/kg
References HOVON MM; DREAMM 1 en DREAMM 2 studie fabrikant
Additional comments Behandelen tot aan ziekteprogressie. Patiënten in de 2.5mg/kg arm met een mediane PFS van 2.9 maanden [95% CI 2·1–3·7] ontvingen 3 cycles behandeling [DREAMM2]

Expected patient volume per year

References Pakketadvies daratumumab; Yong et al. Br J Haematol. 2016 Oct;175(2):252-264; Willenbacher et al. PLoS One. 2016 Mar 3;11(3):e0147381; HOVON MM
Additional comments Uit het pakketadvies voor daratumumab blijkt dat 830 patiënten in de eerste lijn behandeld worden. Het geschatte aantal patiënten wat in de derde lijn behandeld wordt voor multiple myeloom is 418. Van het totaal van 830 patiënten zal op basis van de literatuur ongeveer 15-20% in de 4e lijn behandeld, dit zou dus neerkomen op maximaal 166 patiënten. De inschatting is dat dit aantal nog lager zal liggen gegeven de vele behandelopties.

Expected cost per patient per year

References In lijn met huidige en toekomstige behandelingen RRMM.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

References fabrikant
Additional comments Verdere indicatie uitbreiding verwacht in 2023

Other information

There is currently no futher information available.