Uitgebreide indicatie Blenrep is indicated as monotherapy for the treatment of multiple myeloma in adult patients, who hav
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Registratiefase Geregistreerd

Product

Werkzame stof Belantamab mafodotin
Domein Oncologie en Hematologie
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Multipel Myeloom
Uitgebreide indicatie Blenrep is indicated as monotherapy for the treatment of multiple myeloma in adult patients, who have received at least four prior therapies and whose disease is refractory to at least one proteasome inhibitor, one immunomodulatory agent, and an anti-CD38 monoclonal antibody, and who have demonstrated disease progression on the last therapy.
Merknaam Blenrep
Fabrikant GSK
Werkingsmechanisme Antilichaam-geneesmiddel conjugaat
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Poeder voor injectie/infusieoplossing
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Versnelde beoordeling
Indieningsdatum Februari 2020
Verwachte registratie Augustus 2020
Weesgeneesmiddel Ja
Registratiefase Geregistreerd
Aanvullende opmerkingen Positieve CHMP-opinie in juli 2020.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Betreft uitbehandelde patiënten.
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Bij triple refractaire patiënten kan belantamab mafadotin naast andere mogelijkheden ingezet worden. In deze situatie 35% kans op respons. Bij een mediane FU duur van 6-7 maanden is de duur van de respons nog niet bereikt. 75%-85% heeft een responsduur langer dan 4 maanden. Het voordeel van dit geneesmiddel is dat het een totaal ander werkingsmechanisme heeft en daarbij een mild bijwerkingenprofiel, behoudens keratitis.
Toedieningsfrequentie 1 maal per 3 weken
Dosis per toediening 2.5 mg/kg
Bronnen HOVON MM; DREAMM 1 en DREAMM 2 studie fabrikant.
Aanvullende opmerkingen Behandelen tot aan ziekteprogressie. Patiënten in de 2,5mg/kg arm met een mediane PFS van 2,9 maanden [95% CI 2·1–3·7] ontvingen 3 cycli behandeling [DREAMM2].

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 50

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Aanvullende opmerkingen Gezien de vele behandelopties komen naar schatting maximaal 50 patiënten per jaar hiervoor in aanmerking.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Bronnen De fabrikant heeft aangegeven dat de kosten $8,277 per flacon bedragen in de Verenigde Staten. Dit betekent gemiddeld $23,900 oftewel €19.684 per maand per patiënt. In Nederland is de definitieve prijs nog niet bekend.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Bronnen fabrikant
Aanvullende opmerkingen Verdere indicatie uitbreiding verwacht in 2023.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.