Uitgebreide indicatie Nustendi is indicated in adults with primary hypercholesterolaemia (heterozygous familial and non-fa
Therapeutische waarde Mogelijk meerwaarde voor een subgroep
Totale kosten 1.600.000,00
Registratiefase Geregistreerd

Product

Werkzame stof Bempedoic acid / ezetimibe
Domein Cardiovasculaire aandoeningen
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Lipidenverlagende medicatie
Uitgebreide indicatie Nustendi is indicated in adults with primary hypercholesterolaemia (heterozygous familial and non-familial) or mixed dyslipidaemia, as an adjunct to diet: in combination with a statin in patients unable to reach LDL-C goals with the maximum tolerated dose of a statin in addition to ezetimibe, alone in patients who are either statin-intolerant or for whom a statin is contraindicated, and are unable to reach LDL-C goals with ezetimibe alone or in patients already being treated with the combination of bempedoic acid and ezetimibe as separate tablets with or without statin.
Merknaam Nustendi
Fabrikant Esperion
Werkingsmechanisme Overig
Toedieningsweg Oraal
Toedieningsvorm Filmomhulde tablet
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen Esperion is een samenwerking gestart met Daiichi Sankyo voor het in de handel brengen van bempedoic acid. "First-in-class, small-molecule compound with a dual mechanism of action, inhibiting ATP citrate (pro-S)-lyase and stimulating AMP-activated protein kinase (AMPK). This inhibits fatty acid and cholesterol synthesis, and enhanced fatty acid oxidation."

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Indieningsdatum Maart 2019
Verwachte registratie Maart 2020
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Geregistreerd
Aanvullende opmerkingen Scrip: "CLEAR Tranquility; met primary endpoint" Fabrikant geeft aan dat registratie verwacht wordt in het tweede kwartaal van 2020. Positieve CHMP-opinie in januari 2020. Geregistreerd in maart 2020.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Statines, ezetimibe en PCSK9 remmers
Therapeutische waarde

Mogelijk meerwaarde voor een subgroep

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Dit middel geeft ten opzichte van evolocumab en alirocumab duidelijk minder LDLC verlaging (36.2% versus placebo (Ballantyne C, 2019)) pcsk9 remmers (50-60%). De verwachting is wel dat de kosten lager zullen zijn dan die van PCSK9 remmers (small molecule in tablet versus monoklonaal antilichaam sc). Zowel bempedoic acid als PCSK9 remmers kunnen gebruikt worden als add-on bij statines of patiënten met statine intolerantie. Gezien de kosten zou het mogelijk zijn om bij hoog risico patiënten, die ondanks maximaal tolereerbare statines (of intolerantie) in combinatie met ezetimibe die streefwaarden niet halen en waarvan verwachting is dat zij dit wel halen met 25% extra daling LDLC, eerst bempedoic acid te gebruiken en dan pas PCSK9 remmers.
Behandelduur doorlopend
Toedieningsfrequentie 1 maal per dag
Dosis per toediening 180 mg +10mg
Bronnen NCT03337308 ; Ballantyne, C., et al. (2019). Bempedoic acid plus ezetimibe fixed-dose combination in patients with hypercholesterolemia and high CVD risk treated with maximally tolerated statin therapy. European Journal Of Preventive Cardiology, 204748731986467. doi: 10.1177/2047487319864671

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

1.000 - 3.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen GIP-databank 2017, GVS rapport evolovumab 2016.
Aanvullende opmerkingen 2 miljoen gebruikers van Cholesterolsyntheseremmers (GIP-databank). Het GVS rapport van evolocumab uit 2016 laat zien dat er rekening werd gehouden met 14.000-20.400 potentiële patiënten. In 2017 zijn er nog ongeveer 7.500 gebruikers van evolocumab en alirocumab, dit loopt inmiddels op naar 10.000 gebruikers. Gezien het moet concurreren met PCSK9 remmers, de verwachte waarde ten opzichte van PCSK9 remmers en de ervaring met PCSK9 remmers in de praktijk is de verwachting dat mogelijk een paar duizend van deze patiënten in aanmerking zal komen voor dit geneesmiddel.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 600,00 - 1.000,00
Bronnen Fabrikant
Aanvullende opmerkingen De prijs van de PCSK9 antilichamen liggen rond de €6.000 per patiënt per jaar (niet rekening gehouden met het financieel arrangement). Het betreft hier een small molecule dat oraal beschikbaar is (tablet) . De verwachting is dat de kosten veel lager zullen zijn dan de PCSK9 antilichamen. De fabrikant geeft aan een prijs van €600-€1.000 te verwachten. Dit is nog niet definitief.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

1.600.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.