Uitgebreide indicatie Patients with severe bilateral nasal polyposis who are still symptomatic despite standard of care th
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Totale kosten 11.519.950,00
Registratiefase Klinische studies

Product

Werkzame stof Benralizumab
Domein Longziekten algemeen
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie Longziekten, overig
Uitgebreide indicatie Patients with severe bilateral nasal polyposis who are still symptomatic despite standard of care therapy, i.e current use of intranasal corticosteroids (INCS) and prior surgery and/or use of systemic corticosteroids.
Merknaam Fasenra
Fabrikant AstraZeneca
Werkingsmechanisme Interleukineremmer
Toedieningsweg Subcutaan
Toedieningsvorm Injectie
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Indieningsdatum 2023
Verwachte registratie 2024
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Klinische studies

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Dupilumab, omalizumab & mepolizumab
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Nog geen resultaten bekend uit head-to-head studies van dit middel bekend. Zal mogelijk voor een deel substitutie zijn van bestaande middelen.
Behandelduur doorlopend
Toedieningsfrequentie 1 maal per 8 weken
Dosis per toediening 30 mg
Bronnen NCT03401229
Aanvullende opmerkingen Toedieningsfrequentie om de acht weken, met een extra oplaaddosis na de eerste 4 weken.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

300 - 1.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen Richtlijn Chronische Rhinosinusitis en Neuspoliepen, NVALT 2010; DIS open data; DeConde et al. Laryngoscope. 2017 Mar; 127(3): 550–555. Calus et al. Clin Transl Allergy. 2019 Jun 14;9:30; Fokkens et al. Allergy. 2019 May 15
Aanvullende opmerkingen In de ‘Richtlijn Chronische Rhinosinusitis en Neuspoliepen’ van de NVALT uit 2010 wordt de Europese prevalentie geschat op 2%-3%. De indicatie omvat patiënten die niet adequaat behandeld kunnen worden met de huidige behandelopties. Omalizumab is IgE gemedieerd en heeft enkel effect bij een allergische reactie. Uit de DIS open data van de NZa blijkt dat er in de periode 2016-2018 gemiddeld 1.079 patiënten per jaar met bijholteontsteking geopereerd worden om neuspoliepen te verwijderen (zorgactiviteiten 032013 en 032104, producten 109799012 en 109799004). Bij ongeveer 40% komen de neuspoliepen terug binnen 18 maanden (432 patiënten) maar bij ongeveer 80% zullen de neuspoliepen over een langere tijd terugkeren (863 patiënten). EUFOREA heeft een set startcriteria opgezet voor een behandeling met biologicals. De inschatting is dat hier ongeveer 300 van deze patiënten aan zullen voldoen. Hier zullen nog een aantal patiënten bijkomen die geen operatie gehad hebben maar wel dusdanig ernstig zijn dat zij in aanmerking komen voor deze behandeling. Succesvolle behandeling zal in de opvolgende jaren het patiënten aantal dus cumulatief doen groeien en om die reden zou dit in een aantal jaar richting de 1.000 patiënten per jaar kunnen groeien. Het is echter nog onduidelijk hoe lang deze patiënten behandeld zullen worden maar dit zou enkele jaren kunnen bedragen. Gezien de eerder genoemde prevalentie is er een risico dat een te ruime interpretatie van de indicatie en de geformuleerde start- en stopcriteria er toe kunnen leiden dat dit aantal patiënten nog toeneemt. Benralizumab zal binnen deze groep patiënten de concurrentie aan moeten gaan met dupilumab en mogelijk omalizumab.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 17.723,00
Bronnen G-standaard
Aanvullende opmerkingen 8 doseringen per jaar. De prijs per spuit is inmiddels gedaald naar €2.215,40. Kosten per patiënt per jaar; 8*€2.215,40 = €17.723,20.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

11.519.950,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Off-label gebruik Nee

Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.