Extended indication Treatment of partial thickness wounds associated with dystrophic and junctional epidermolysis bullos
Therapeutic value Possible added value
Total cost 38,744,000.00
Registration phase Registered

Product

Active substance Berkenschorsextract
Domain Chronic immune diseases
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Skin diseases
Extended indication Treatment of partial thickness wounds associated with dystrophic and junctional epidermolysis bullosa (EB) in patients 6 months and older.
Proprietary name Filsuvez
Manufacturer Amryt
Portfolio holder Amryt
Route of administration Local
Therapeutical formulation Gel
Budgetting framework Extramural (GVS)

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date March 2021
Expected Registration June 2022
Orphan drug Yes
Registration phase Registered
Additional remarks Positieve CHMP-opinie in april 2022.

Therapeutic value

Current treatment options Palliatieve zorg
Therapeutic value Possible added value
Substantiation De fase 2 en 3 (nog niet gepubliceerd) studies zijn positief, significant versnelde wondheling en een veilig lokaal geneesmiddel. Waarschijnlijk met name een anti-inflammatoir effect en daardoor optimale wondheling, geen specifieke target voor EB, wordt ook gebruikt en bestudeerd bij wonden van andere origine. Er is op dit moment nog niets voor deze patiënten populatie dat bewezen de wondheling bevordert, dit wordt een belangrijk geneesmiddel voor deze patiëntpopulatie.
Duration of treatment continuous
Frequency of administration 1 times every 3 days
Dosage per administration 10%
References NCT03068780
Additional remarks De behandelingsduur zal mogelijk duren tot wondgenezing. De toedieningsfrequentie is 1 maal per 3-4 dagen.

Expected patient volume per year

Patient volume

< 464

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Baarman et al. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 Oct 23.
Additional remarks In Nederland zijn momenteel 464 patiënten bekend. Aangezien er momenteel geen goede behandelopties zijn zullen er veel van deze patiëntengroep in aanmerking kunnen komen.

Expected cost per patient per year

Cost 63,000.00 - 104,000.00
References https://www.evaluate.com
Additional remarks In Duitsland wordt verwacht dat de prijs van Filsuvez gemiddeld €63.000 per jaar zal bedragen. Eerdere inschattingen spraken van €104.000.

Potential total cost per year

Total cost

38,744,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

Additional remarks Epidermolysis Bullosa is geen immunologische aandoening maar is toegevoegd aan het domein Chronische Immuunziekten vanwege technische redenen.