Extended indication Behandeling van patiënten met transfusie-afhankelijke β-thalassemie (TDT) die een β0 mutatie op beid
Therapeutic value Possible added value
Total cost 39,375,000.00
Registration phase Clinical trials

Product

Active substance Autologe CD34-positieve cellen die het gen voor βA-T87Q-globine coderen
Domain Cardiovascular diseases
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Other non-oncological hematological medications
Extended indication Behandeling van patiënten met transfusie-afhankelijke β-thalassemie (TDT) die een β0 mutatie op beide allelen van het β-globuline (HBB) hebben, en voor wie hematopoïetische stamceltransplantatie (HSC) gepast is, maar voor wie geen humaan leukocyt antigeen (HLA)-compatibele verwante HSC-donor beschikbaar is
Proprietary name Zynteglo
Manufacturer Bluebird Bio
Mechanism of action Gene therapy
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional comments Dit medicijn bestaat uit hematopoietische stamcellen die worden afgenomen bij de patiënt. Deze cellen worden gemodificeerd door een virus dat codeert voor gezonde kopiën van het beta-globine gen.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Accelerated assessment
Particularity New medicine with Priority Medicines (PRIME)
Submission date August 2021
Expected Registration May 2022
Orphan drug Yes
Registration phase Clinical trials
Additional comments Dit geneesmiddel is geclassificeerd als een ATMP. De fabrikant verwacht indiening in Q3 2021 en registratie in Q2 2022.

Therapeutic value

Current treatment options De behandeling van patiënten met bèta thalassemie major bestaat uit chronische, levenslange bloedtransfusies, wanneer er op korte termijn geen stamceltransplantatie mogelijk is. Stamceltransplantatie is voorlopig namelijk de enige curatieve optie. Over het algemeen wordt door de kinderarts-hematoloog gestart met ijzerchelatietherapie bij een ferritine gehalte vanaf 1.000 microgram/l. Afhankelijk van het type thalassemie kan overwogen worden om hydroxycarbamide therapie te starten om de transfusiebehoefte te verminderen of te voorkomen. Bij toenemende transfusiebehoefte ten gevolge van hypersplenisme kan een splenectomie de transfusiebehoefte verminderen hierbij moet echter het risico op trombose meegewogen worden. Daarnaast zijn therapeutische interventies noodzakelijk om ijzerstapeling zoveel mogelijk te voorkomen (ijzerchelatietherapie) als ook medicamenteuze therapie om de gevolgen van ijzerstapeling te verminderen, zoals calciumcarbonaat ter bestrijding van osteopenie.
Therapeutic value Possible added value
Substantiation Waar allogene SCT potentieel curatief is, zijn de meeste TDT patiënten geen optimale kandidaten voor deze procedure, uit de studie blijkt 33% transfusieonafhankelijk. Daardoor blijven de meeste patiënten levenslang afhankelijk van bloedtransfusie en daarbij komende chelatietherapie voor ontijzering. Ondanks chelatietherapie, behouden vele patiënten substantieel verhoogde ijzerwaardes, resulterend in ernstige complicaties. Zynteglo is de eerste potentieel curatieve behandeling voor deze indicatie.
Duration of treatment one-off
Dosage per administration 5,0 × 10^6 CD34+-cellen/kg
References NCT03207009; fabrikant; Thompson et al, NEJM 2018
Additional comments De minimale aanbevolen dosis Zynteglo is 5,0 × 106CD34+-cellen/kg. In klinische onderzoeken zijn doses tot 20 x 106 CD34+-cellen/kg toegediend. De minimale aanbevolen dosis voor volwassenen, adolescenten en kinderen is gelijk. Voorafgaand aan de behandeling is myoablatieve conditionering noodzakelijk.

Expected patient volume per year

Patient volume

< 25

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Fabrikant; - Gaziev J, Marziali M, Isgrò A, et al. Bone marrow transplantation for thalassemia from alternative related donors: improved outcomes with a new approach. Blood. 2013;122(15):2751-2756 Colah R, Gorakshakar A, Nadkarni A. Global burden, distribution and prevention of beta-thalassemias and hemoglobin E disorders. Expert Rev Hematol. 2010;3(1):103-117 Barberio G, Ivaldi G. Hemoglobinopathies in Italy. Part I: Clinical nosography and epidemiology. Vol 402016 Danjou F, Francavilla M, Anni F, et al. A genetic score for the prediction of beta-thalassemia severity. Haematologica 2015;100(4):452-457 Ceci A, Mangiarini L, Bonifazi F, et al. Multidisciplinary care in haemoglobinopathies. Thalassemia Reports 2014;4(4875):68-74
Additional comments De EMA geeft aan dat de incidentie 1 : 10.000 bedraagt. Het patiëntvolume voor deze indicatie zal waarschijnlijk maximaal 25 patiënten bedragen. Daarnaast is er geen jaarlijkse continue aanwas en is het patiëntencohort redelijk statisch.

Expected cost per patient per year

Cost 1,575,000.00
References Fabrikant
Additional comments €315.000 per patiënt per jaar voor een maximum van 5 betalingen. Na het eerste jaar volgen de overige betalingen alleen indien de patiënt volledig bloedtranfusie-onafhankelijk is. Na 5 betalingen zullen totale kosten per patiënt maximaal €1.575.000 zijn.

Potential total cost per year

Total cost

39,375,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use No

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.