Extended indication Behandeling van patiënten met transfusie-afhankelijke β-thalassemie (TDT) die een β0 mutatie op beid
Therapeutic value Possible added value
Total cost 39,375,000.00
Registration phase No registration expected

Product

Active substance Betibeglogene autotemcel
Domain Cardiovascular diseases
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Other non-oncological hematological medications
Extended indication Behandeling van patiënten met transfusie-afhankelijke β-thalassemie (TDT) die een β0 mutatie op beide allelen van het β-globuline (HBB) hebben en voor wie hematopoïetische stamceltransplantatie (HSC) gepast is, maar voor wie geen humaan leukocyt antigeen (HLA)-compatibele verwante HSC-donor beschikbaar is
Proprietary name Zynteglo
Manufacturer Bluebird Bio
Mechanism of action Gene therapy
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional comments Dit medicijn bestaat uit hematopoïetische stamcellen die worden afgenomen bij de patiënt. Deze cellen worden gemodificeerd door een Lentivirus dat functionele kopieën van het gen draagt dat codeert voor bèta-globine.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Accelerated assessment
Particularity New medicine with Priority Medicines (PRIME)
ATMP Yes
Submission date September 2021
Expected Registration December 2022
Orphan drug Yes
Registration phase No registration expected
Additional comments Nieuwsberichten uit augustus 2021 geven aan dat de farmaceut dit product mogelijk niet op de Europese markt zal brengen. Bluebird Bio is niet van plan om nieuwe therapieën in Europa te introduceren, wat duidelijk blijkt uit het feit dat de firma geen klinische trials meer zal doen in Europa.

Therapeutic value

Current treatment options De behandeling van patiënten met bèta thalassemie major bestaat uit chronische, levenslange bloedtransfusies, wanneer er op korte termijn geen stamceltransplantatie mogelijk is. Stamceltransplantatie is voorlopig namelijk de enige curatieve optie. Over het algemeen wordt door de kinderarts-hematoloog gestart met ijzerchelatietherapie bij een ferritine gehalte vanaf 1.000 microgram/l. Afhankelijk van het type thalassemie kan overwogen worden om hydroxycarbamide therapie te starten om de transfusiebehoefte te verminderen of te voorkomen. Bij toenemende transfusiebehoefte ten gevolge van hypersplenisme kan een splenectomie de transfusiebehoefte verminderen hierbij moet echter het risico op trombose meegewogen worden. Daarnaast zijn therapeutische interventies noodzakelijk om ijzerstapeling zoveel mogelijk te voorkomen (ijzerchelatietherapie) als ook medicamenteuze therapie om de gevolgen van ijzerstapeling te verminderen, zoals calciumcarbonaat ter bestrijding van osteopenie.
Therapeutic value Possible added value
Substantiation Waar allogene SCT potentieel curatief is, zijn de meeste TDT patiënten geen optimale kandidaten voor deze procedure. Daardoor blijven de meeste patiënten levenslang afhankelijk van bloedtransfusies en daarbij komende chelatietherapie voor ontijzering. Ondanks chelatietherapie, behouden vele patiënten substantieel verhoogde ijzerwaardes, resulterend in ernstige complicaties. Zynteglo is de eerste potentieel curatieve behandeling voor patiënten met deze indicatie, die niet in aanmerking komen voor een allo SCT met een gematchte familiedonor.
Duration of treatment one-off
Dosage per administration 5,0 × 10^6 CD34+cellen/kg
References NCT03207009; fabrikant; Thompson et al, NEJM 2018
Additional comments De minimale aanbevolen dosis voor de eenmalige behandeling met Zynteglo is 5,0 × 10^6 CD34+cellen/kg. In klinische onderzoeken zijn doses tot 20 x 10^6 CD34+-cellen/kg toegediend. De minimale aanbevolen dosis voor volwassenen, adolescenten en kinderen is gelijk. Voorafgaand aan de behandeling is myoablatieve conditionering noodzakelijk.

Expected patient volume per year

Patient volume

< 25

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Fabrikant; - Gaziev J, Marziali M, Isgrò A, et al. Bone marrow transplantation for thalassemia from alternative related donors: improved outcomes with a new approach. Blood. 2013;122(15):2751-2756 Colah R, Gorakshakar A, Nadkarni A. Global burden, distribution and prevention of beta-thalassemias and hemoglobin E disorders. Expert Rev Hematol. 2010;3(1):103-117 Barberio G, Ivaldi G. Hemoglobinopathies in Italy. Part I: Clinical nosography and epidemiology. Vol 402016 Danjou F, Francavilla M, Anni F, et al. A genetic score for the prediction of beta-thalassemia severity. Haematologica 2015;100(4):452-457 Ceci A, Mangiarini L, Bonifazi F, et al. Multidisciplinary care in haemoglobinopathies. Thalassemia Reports 2014;4(4875):68-74
Additional comments De EMA geeft aan dat de incidentie 1:10.000 bedraagt. Het patiëntvolume voor deze indicatie zal waarschijnlijk maximaal 25 patiënten bedragen. Daarnaast is er geen jaarlijkse continue aanwas en is het patiënten cohort redelijk statisch.

Expected cost per patient per year

Cost 1,575,000.00
References Fabrikant
Additional comments €315.000 per patiënt per jaar voor een maximum van 5 betalingen. Na het eerste jaar volgen de overige betalingen alleen indien de patiënt volledig bloedtransfusie-onafhankelijk is. Na 5 betalingen zullen totale kosten per patiënt maximaal €1.575.000 zijn.

Potential total cost per year

Total cost

39,375,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use No

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.