Bevacizumab

Stofnaam
Bevacizumab
Domein
Oncologie en Hematologie
Reden van opname in Horizonscan
Biosimilar BS
Hoofdindicatie
Oncologie overig
Uitgebreide indicatie
Zirabev in combinatie met fluoropyrimidinebevattende chemotherapie is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met gemetastaseerd colon- of rectumcarcinoom. Zirabev in combinatie met paclitaxel is geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met gemetastaseerde borstkanker. Zirabev als toevoeging aan platinumbevattende chemotherapie is geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met niet-resectabele, gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-kleincellige longkanker anders dan overwegend plaveiselcelhistologie. Zirabev in combinatie met interferon alfa-2a is geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met gevorderde en/of gemetastaseerde niercelkanker. Zirabev in combinatie met paclitaxel en cisplatine of, als alternatief, met paclitaxel en topotecan bij patiënten die geen platinumbevattende behandeling kunnen krijgen, is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend of gemetastaseerd cervixcarcinoom.

1. Product

Huidig specialité
Avastin (Roche)
Reeds beschikbare biosimilars/generieken
Mvasi (Amgen)
Merknaam
Zirabev
Fabrikant
Pfizer
Werkingsmechanisme
Angiogeneseremmer
Toedieningsweg
Intraveneus
Toedieningsvorm
Infuus
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
VEGF antagonist

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Verwachte registratie
Februari 2019
Fase registratie
Geregistreerd
Aanvullende opmerkingen
Registratiedatum: 14-02-2019. Het patent EP1325932 verliep op 02-04-2018 waarvan het SPC van kracht is tot en met 15-06-2020. Deze blokkeert tot 16-06-2020 introductie van biosimilars. Waarschijnlijk is patent EP2042597 dat verloopt 19-06-2021 ook blokkerend, vanwege de beschrijving van de indicaties die terugkomen in de SmPC.

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Therapeutische waarde

Mogelijke gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur
Niet gevonden

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume is niet van toepassing bij generieke geneesmiddelen of biosimilars.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Horizonscan vermeldt geen prijsinformatie van generieke geneesmiddelen of biosimilars om het eventueel beïnvloeden van de markt te voorkomen.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Horizonscan vermeldt geen prijsinformatie van generieke geneesmiddelen of biosimilars om het eventueel beïnvloeden van de markt te voorkomen.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding(en)

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.