Extended indication Indicated for the reduction of intraocular pressure (IOP) in adults with open angle glaucoma (OAG) o
Therapeutic value Possible added value for a subgroup
Total cost 1,800,000.00
Registration phase Registration application pending

Product

Active substance Bimatoprost
Domain Neurological disorders
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Eye disorders
Extended indication Indicated for the reduction of intraocular pressure (IOP) in adults with open angle glaucoma (OAG) or ocular hypertension (OHT) who are unsuitable for topical IOP-lowering medications.
Proprietary name Durysta
Manufacturer Abbvie
Portfolio holder Abbvie
Mechanism of action Receptor antagonist
Route of administration Intraocular
Therapeutical formulation Implant
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional remarks Domain: Eye care Indication: Glaucoma

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Particularity New therapeutical formulation
ATMP No
Submission date January 2024
Expected Registration February 2025
Orphan drug No
Registration phase Registration application pending

Therapeutic value

Current treatment options Bimatoprost druppelvorm.
Therapeutic value Possible added value for a subgroup
Substantiation De artemis 1 en 2 studie laten non-inferioriteit zien. De timololdruppel werkt evengoed. Er is geen onderzoek gedaan naar de bimatoprostdruppel ten opzichte van het implantaat. Op het gebied van veiligheid laat het implantaat wel meer bijwerkingen zien. Vooral de eerste 2 dagen na zetten van het implantaat. Argument voor het implantaat zou zijn dat het direct in het target weefsel medicatie afgeeft en dat de druppel hier nog moet komen. (Echter de non-inferioriteit weerlegt dit eigenlijk). Het geneesmiddel is handig voor patiënten met problemen in therapietrouw. Het geneesmiddel zou een uitkomst kunnen zijn voor patiënten met lage therapietrouw of onmogelijkheid om zelf te druppelen.
Frequency of administration 1 times every 4 months
Dosage per administration 10 μg
References NCT03850782, NCT04285580, NCT02636946, NCT02507687, NCT02247804, NCT03891446, NCT02250651
Additional remarks de studies bevatten veelal 3 cycli, elke cyclus bestaande uit 16 weken.

Expected patient volume per year

Patient volume

1,800

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References GIP databank(1); Expertopinie (2);
Additional remarks In totaal zijn er jaarlijks 112.000 mensen die Prostaglandine f-analoga gebruiken. In 2021 waren er 18.454 personen die bimatoprost gebruikten (1). Indien er uitgegaan wordt dat ongeveer 10% van deze groep therapieontrouw is (deze aantallen zijn niet bekend) zouden er 1.800 patiënten in aanmerking kunnen komen (2).

Expected cost per patient per year

Cost < 1,000.00
References Fabrikant
Additional remarks Price per implantate is expected to be less than €1.000, below the add-on threshold.

Potential total cost per year

Total cost

1,800,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension No
References Adis Insight

Other information

There is currently no futher information available.