Extended indication Bimzelx, alone or in combination with methotrexate, is indicated for the treatment of active psoriat
Therapeutic value No estimate possible yet
Total cost 8,750,000.00
Registration phase Registered

Product

Active substance Bimekizumab
Domain Chronic immune diseases
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Rheumatism
Extended indication Bimzelx, alone or in combination with methotrexate, is indicated for the treatment of active psoriatic arthritis in adults who have had an inadequate response or who have been intolerant to one or more disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs).
Proprietary name Bimzelx
Manufacturer UCB
Mechanism of action Interleukin inhibitor
Route of administration Subcutaneous
Therapeutical formulation Injection
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional remarks Bimekizumab is a novel humanized monoclonal IgG1 antibody that potently and selectively neutralizes both IL-17A and IL-17F, two key cytokines driving inflammatory processes. Vermoedelijk intramurale bekostiging vanwege het feit dat het een biological is.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date September 2022
Expected Registration June 2023
Orphan drug No
Registration phase Registered
Additional remarks Dit geneesmiddel is in de sluis geplaatst voor zover verstrekt in het kader van geneeskundige behandelingen met uitzondering van de toepassing voor de behandeling van matige tot ernstige plaque-psoriasis bij volwassenen die in aanmerking komen voor systemische therapie. Zorginstituut Nederland beoordeelt of bimekizumab (Bimzelx®) vergoed kan worden. Start beoordeling dossier in april 2023. Datum publicatie advies is nog niet bekend.

Therapeutic value

Current treatment options Adalimumab, golimumab, ixekizumab, secukinumab infliximab, certolizumab pegol, etanercept, tofacitinib, ustekinumab, apremilast, abatacept.
Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation Er zal concurrentie met de andere IL-17 remmers plaatsvinden. Doordat bimekizumab zowel IL-17A en IL-17F remt heeft het mogelijk een voordeel ten opzichte van de andere IL17-remmers. De meerwaarde moet nog wel aangetoond worden in de klinische studies. Het zal mogelijk ingezet worden na falen op een TNF blokker.
References NCT03895203

Expected patient volume per year

Patient volume

500

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References IQVIA (1); Expert opinie (2);
Additional remarks Naar schatting zijn er ongeveer 18.544 mensen in Nederland met psoriatrische artritis die in ziekenhuizen behandeld worden. Hiervan wordt ongeveer 26% met een biological behandeld, 4.914 personen (1). Er zijn veel verschillende behandelopties voor deze indicatie. De verwachting is dat er mogelijk 500 patiënten per jaar in aanmerking zullen komen (2).

Expected cost per patient per year

Cost 15,000.00 - 20,000.00
References Farmacotherapeutisch kompas
Additional remarks Bimzelx, 1ml injectievloeistof 160mg/ml: €1.202,27. Op basis van inschattingen van andere biologicals met dezelfde indicatie is de verwachting dat bimekizumab €15.000-€20.000 zal gaan kosten. Dit middel is in de sluis geplaatst tot er een financieel arrangement overeengekomen is.

Potential total cost per year

Total cost

8,750,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.