BL-8040

Werkzame stof

BL-8040

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen

Nieuw middel (specialité)

Hoofdindicatie

Stamceltransplantaties

Uitgebreide indicatie
Bone marrow transplant in MM icm G-CSF.

1. Product

Fabrikant

BioLineRx

Werkingsmechanisme

Receptorantagonist

Toedieningsweg

Subcutaan

Toedieningsvorm

Injectie

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

2. Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Indieningsdatum

2019

Verwachte registratie

2020

Registratiefase

Klinische studies

Aanvullende opmerkingen
Weesgeneesmiddelstatus van de FDA voor stamcel mobilisatie.

3. Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur

Niet gevonden

Dosis per toediening

1.25mg/kg + G-CSF

Bronnen
NCT03246529
Aanvullende opmerkingen
GENESIS: Tot 2 subcutane injecties van BL-8040 worden verwacht tijdens de studie

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 500

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR; Pakketadvies daratumumab (Darzalex®) bij multipel myeloom, ZIN 2017
Aanvullende opmerkingen
Jaarlijks aantal nieuwe multipel myeloma patiënten bedraagt 1.117, waarvan 90% symptomatisch: 1.006. Patiënten die non-fit zijn voor ASCT zijn >70 jaar en >65 met comorbiditeiten (50%). Dit betekent dat van de maximaal 500 patiënten een deel hiervan in aanmerking zal komen voor deze nieuwe behandeling.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Indicatieuitbreidingen

PhII: Acute myeloid leukaemia; Pancreatic cancer

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.