Extended indication Early Alzheimer's Disease
Therapeutic value No estimate possible yet
Registration phase Clinical trials

Product

Active substance Blarcamesine
Domain Neurological disorders
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Dementia
Extended indication Early Alzheimer's Disease
Manufacturer Anavex
Mechanism of action Receptor agonist
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Capsule
Budgetting framework Extramural (GVS)
Additional remarks Blarcamesine is een sigma 1 receptor agonist en tevens een muscarine M1 receptor agonist.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
ATMP No
Submission date 2024
Expected Registration 2025
Orphan drug No
Registration phase Clinical trials
Additional remarks Estimated Primary Completion Date: juli 2024

Therapeutic value

Current treatment options Cholinesteraseremmers
Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation Er is nog weinig over blarcamesine bekend. Er worden veel bijwerkingen bij geïncludeerde patiënten gevonden. Mogelijk zullen enkel huidige cholinesteraseremmer-gebruikers in aanmerking komen voor dit geneesmiddel en zal de concurrentie met 'disease modulators' die op dit moment ontwikkeld worden niet aangegaan worden.
Frequency of administration 1 times a day
References NCT04314934

Expected patient volume per year

Patient volume

< 19,000

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References http://www.levenmetalzheimer.nl/content/alzheimer/feiten-cijfers.asp, https://www.sfk.nl/publicaties/PW/2016/inzet-medicijnen-bij-dementie-loopt-terug
Additional remarks In Nederland zijn 270.000 mensen dement. Hiervan hebben 160.000 tot 190.000 mensen de ziekte van Alzheimer (maximaal 70%). In totaal waren er 30.000 geneesmiddelen gebruikers, die medicijnen kregen tegen dementie (SFK). Uitgaande van het huidig gebruik van cholinesteraseremmers zal het maximaal gaan om 19.000 patiënten. Het zou kunnen dat dit geneesmiddel indien het effectief blijkt aan een deel van de huidige cholinesteraseremmer gebruikers voorgeschreven zal gaan worden.

Expected cost per patient per year

There is currently nothing known about the expected cost.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Fase III Rett syndrome
References Adis Insight

Other information

There is currently no futher information available.