Blinatumomab

Stofnaam

Blinatumomab

Domein

Oncologie en Hematologie

Hoofdindicatie

Leukemie

Uitgebreide indicatie
Relapsed / Refractory Ph+ Adult Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL).

1. Product

Merknaam

Blincyto

Fabrikant

Amgen

Toedieningsweg

Intraveneus

Toedieningsvorm

Infuus

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

2. Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Bijzonderheid

Indicatie-uitbreiding

Verwachte registratie

Augustus 2018

Weesgeneesmiddel

Ja

Fase registratie

Registratieaanvraag in behandeling

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Huidige behandelopties

Diverse chemo-schema's

Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur

Niet gevonden

Dosering per toediening

9-28 μg

Bronnen
Fabrikant; Martinelli et al. ASH 2015; Abstract 679 and oral presentation. Volledige publicatie verwacht in 2017.
Aanvullende opmerkingen
Fabrikant: Behandelduur is max. 5 cycli (bij Complete Response in eerste 2 cycli). Cyclus: 4 weken continue infusie (cIV) daarna behandelingsvrij interval van 2 weken; Startdosering, (dag 1-7): 9 μg/dag; Vervolgdosering, (dag 8-28): 28 μg/dag; Cyclus 2 en daaropvolgende cycli, (dag 1-28): 28 μg/dag

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

3 - 5

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR; Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
NKR 2015: 34 diagnoses B-ALL met specifieke cytogenetische afwijkingen. 
Fabrikant:  Maximaal patiëntenvolume: ± 208 newly diagnosed patients op jaarbasis. Hiervan zijn ca 16 patiënten Pre-cursor B-ALL en Philadelphia-positief, waarvan ca 30% een eerste recidief krijgt. Dit komt overeen met ca 5 patiënten per jaar. Hiervan komt waarschijnlijk 60% in aanmerking voor Blinatumomab.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

70.000 - 100.000

Bronnen
Medicijnkosten.nl; Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
€2.912,21 per blinatumomab infpdr flacon 38,5 μg + solv 10 ml. Fabrikant (nov 2017): Behandelduur van 1 of 2 cycli (respectievelijk 28 behandeldagen + 14 medicatie-vrije dagen; 28 + 14 + 28 dagen); gebaseerd op gebruik in real world. Dosis: Startdosering (dag 1-7) 9 μg/dag. Vervolgdosering (dag 8 – 28) 28 μg/dag. Cyclus 2 en daaropvolgende cycli (dag 1 – 28) 28 μg/dag.  Uitgaande van 1 behandeling per patiënt per jaar en een 50-50 verdeling van patiënten met 1 of 2 cycli. €70.000-100.000 pppj.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

340.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding(en)

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.