Uitgebreide indicatie

Blincyto is indicated as monotherapy for the treatment of adults with CD19 positive relapsed or refr

Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Totale kosten

637.500,00

Registratiefase

Positieve CHMP-opinie

Product

Werkzame stof

Blinatumomab

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname

Indicatieuitbreiding

Hoofdindicatie

ALL

Uitgebreide indicatie

Blincyto is indicated as monotherapy for the treatment of adults with CD19 positive relapsed or refractory B-precursor acute lymphoblastic leukaemia (ALL). Patients with Philadelphia chromosome positive B-precursor ALL should have failed treatment with at least 2 tyrosine kinase inhibitors (TKIs) and have no alternative treatment options.

Merknaam

Blincyto

Fabrikant

Amgen

Werkingsmechanisme

Immunostimulatie

Toedieningsweg

Intraveneus

Toedieningsvorm

Infuus

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Indieningsdatum

Augustus 2019

Verwachte registratie

December 2020

Weesgeneesmiddel

Ja

Registratiefase

Positieve CHMP-opinie

Aanvullende opmerkingen
Positieve CHMP-opinie in oktober 2020.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Diverse chemo-schema's

Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

Blinatumomab is inmiddels een internationaal geaccepteerde en geïndiceerde behandeling in de volgende omstandigheden. Blinatumab zal voorgeschreven worden volgens de HOVON-NVVH richtlijn. Indien de patiënt na behandeling met 3 kuren chemotherapie (i.e na consolidatie 1b) nog MRD positief is (> 10-3), is blinatumomab behandeling geïndiceerd. Blinatumomab voor patiënten met precursor B-ALL refractair of met een recidief binnen 12 maanden na eerste lijnsbehandeling, refractair, gedefinieerd als geen CR op standaard remissie-inductie/consolidatiebehandeling. Blinatumomab voor CD19 en/of CD22 positieve precursor B-ALL (4). Bij > 50% blasten in het beenmerg voorafgaand aan de eerste blinatumomab infusie, is het advies corticosteroïden met of zonder lage dosis cylofosfamide te geven (maximaal gedurende een week); dit geldt voor blinatumomab gezien de verhoogde kans op cytokine release syndroom. Blinatumomab voor patiënten met recidief precursor B-ALL meer dan 12 maanden na het einde van de eerstelijns behandeling. Re-inductie met reguliere, intensieve combinatie-chemotherapie gevolgd door met 1 of 2 kuren blinatumomab. Na het bereiken van CR (op beenmergniveau), consolideren met alloSCT met sib/MUD (9/10 of 10/10)/cord of haplo-donor.

Behandelduur

Gemiddeld 2 maand/maanden

Dosis per toediening

9-29 μg

Bronnen
Fabrikant;
Topp MS et al. Long-term follow-up of hematological relapse-free survival in a phase 2 study of blinatumomab in patients with minimal residual disease (MRD) of Bprecursor acute lymphoblastic leukemia (ALL). Blood. 2012.;
Topp MSet al. Targeted therapy with the T-cell-engaging antibody blinatumomab of chemotherapy-refractory minimal residual disease in B-lineage acute lymphoblastic leukemia patients results in high response rate and prolonged leukemia-free survival. J Clin Oncol. 2011;
Gokbuget et al. Adult patients with acute lymphoblastic leukemia and molecular failure display a poor prognosis and are candidates for stem cell transplantation and targeted therapies. Blood. 2012;
Kantarjian et al. Blinatumomab versus Chemotherapy for Advanced Acute Lymphoblastic Leukemia. N Engl J Med. 2017;376(9):836-847. 
Martinelli et al. ASH 2015; Abstract 679 and oral presentation. Volledige publicatie verwacht in 2017.;
Aanvullende opmerkingen
-Blinatumomab in eerstelijns therapie volgens HOVON-NVVH richtlijn. Er worden 1 of 2 kuren gedurende elk 4 weken gegeven, alvorens te consolideren met allogene stamceltransplantatie (1-3). Indien er geen allogene stamceltransplantatie kan volgen, worden maximaal 4 cycli blinatumomab geadviseerd zonder aansluitend onderhoudsbehandeling zoals ook in de BLAST studie werd gedaan. Blinatumomab kuur: 15 ug/m2 gedurende 4 weken middels continue infusie waarna 2 weken rust.
-Blinatumomab voor patiënten met precursor B-ALL refractair of met een recidief binnen 12 maanden na eerste lijnsbehandeling, refractair, gedefinieerd als geen CR op standaard remissie-inductie/consolidatiebehandeling. Blinatumomab kuur: 9 ug/dag de eerste week gevolgd door 28 ug/dag daarna middels continue infusie gedurende 4 weken in totaal waarna 2 weken rust. Tweede kuur 29 ug/dag continu gedurende 4 weken. Na het bereiken van CR (op beenmergniveau), consolideren met alloSCT met sib/MUD (9/10 of 10/10)/cord of haplo-donor.  Indien geen donor beschikbaar is, dan starten met reguliere onderhoud (MTX/prednison/vincristine/6-mercaptopurine (MP)).
-Blinatumomab voor patiënten met recidief  precursor B-ALL meer dan 12 maanden na het einde van de eerstelijns behandeling.
Richtlijn: Re-inductie met reguliere, intensieve combinatie-chemotherapie gevolgd door met 1 of 2 kuren blinatumomab. Na het bereiken van CR (op beenmergniveau), consolideren met  alloSCT met sib/MUD (9/10 of 10/10)/cord of haplo-donor.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

5 - 10

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR; HOVON/NVVH-richtlijn
https://hematologienederland.nl/kwaliteit/richtlijnen/
Aanvullende opmerkingen
Op basis van een expertopinie en aan de hand van de HOVON richtlijn worden er 5-10 patiënten verwacht die in aanmerking komen voor deze behandeling.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

70.000,00 - 100.000,00

Bronnen
Medicijnkosten.nl; Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
€2.750,67 per blinatumomab infpdr flacon 38,5μg + solv 10 ml. Fabrikant (nov 2017): Behandelduur van 1 of 2 cycli (respectievelijk 28 behandeldagen + 14 medicatie-vrije dagen; 28 + 14 + 28 dagen); gebaseerd op gebruik in real world. Dosis: Startdosering (dag 1-7) 9μg/dag. Vervolgdosering (dag 8 – 28) 28μg/dag. Cyclus 2 en daaropvolgende cycli (dag 1 – 28) 28μg/dag.  Uitgaande van 1 behandeling per patiënt per jaar en een 50-50 verdeling van patiënten met 1 of 2 cycli. €70.000-€100.000 per patiënt per jaar.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

637.500,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Indicatieuitbreidingen

alle indicaties in de Horizonscan en nu ook een fase 3 studie gestart voor DLBCL.

Bronnen
clinicaltrials.gov

Overige informatie

Aanvullende opmerkingen
Blinatumomab momenteel al opgenomen in de vastgestelde landelijke HOVON/NVVH-richtlijn, zowel in eerste als de 2e lijn van behandeling.
https://hematologienederland.nl/kwaliteit/richtlijnen/