Extended indication Blincyto is indicated as monotherapy for the treatment of adults with CD19 positive relapsed or refr
Therapeutic value Possible added value
Total cost 637,500.00
Registration phase Registered and reimbursed

Product

Active substance Blinatumomab
Domain Oncology and Hematology
Reason of inclusion Indication extension
Main indication ALL
Extended indication Blincyto is indicated as monotherapy for the treatment of adults with CD19 positive relapsed or refractory B-precursor acute lymphoblastic leukaemia (ALL). Patients with Philadelphia chromosome positive B-precursor ALL should have failed treatment with at least 2 tyrosine kinase inhibitors (TKIs) and have no alternative treatment options.
Proprietary name Blincyto
Manufacturer Amgen
Mechanism of action Immunostimulation
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date August 2019
Expected Registration December 2020
Orphan drug Yes
Registration phase Registered and reimbursed
Additional comments Positieve CHMP-opinie in oktober 2020.

Therapeutic value

Current treatment options Diverse chemo-schema's
Therapeutic value Possible added value
Substantiation Blinatumomab is inmiddels een internationaal geaccepteerde en geïndiceerde behandeling in de volgende omstandigheden. Blinatumab zal voorgeschreven worden volgens de HOVON-NVVH richtlijn. Indien de patiënt na behandeling met 3 kuren chemotherapie (i.e na consolidatie 1b) nog MRD positief is (> 10-3), is blinatumomab behandeling geïndiceerd. Blinatumomab voor patiënten met precursor B-ALL refractair of met een recidief binnen 12 maanden na eerste lijnsbehandeling, refractair, gedefinieerd als geen CR op standaard remissie-inductie/consolidatiebehandeling. Blinatumomab voor CD19 en/of CD22 positieve precursor B-ALL (4). Bij > 50% blasten in het beenmerg voorafgaand aan de eerste blinatumomab infusie, is het advies corticosteroïden met of zonder lage dosis cylofosfamide te geven (maximaal gedurende een week); dit geldt voor blinatumomab gezien de verhoogde kans op cytokine release syndroom. Blinatumomab voor patiënten met recidief precursor B-ALL meer dan 12 maanden na het einde van de eerstelijns behandeling. Re-inductie met reguliere, intensieve combinatie-chemotherapie gevolgd door met 1 of 2 kuren blinatumomab. Na het bereiken van CR (op beenmergniveau), consolideren met alloSCT met sib/MUD (9/10 of 10/10)/cord of haplo-donor.
Duration of treatment Average 2 month / months
Dosage per administration 9-29 μg
References Fabrikant; Topp MS et al. Long-term follow-up of hematological relapse-free survival in a phase 2 study of blinatumomab in patients with minimal residual disease (MRD) of Bprecursor acute lymphoblastic leukemia (ALL). Blood. 2012.; Topp MSet al. Targeted therapy with the T-cell-engaging antibody blinatumomab of chemotherapy-refractory minimal residual disease in B-lineage acute lymphoblastic leukemia patients results in high response rate and prolonged leukemia-free survival. J Clin Oncol. 2011; Gokbuget et al. Adult patients with acute lymphoblastic leukemia and molecular failure display a poor prognosis and are candidates for stem cell transplantation and targeted therapies. Blood. 2012; Kantarjian et al. Blinatumomab versus Chemotherapy for Advanced Acute Lymphoblastic Leukemia. N Engl J Med. 2017;376(9):836-847. Martinelli et al. ASH 2015; Abstract 679 and oral presentation. Volledige publicatie verwacht in 2017.;
Additional comments -Blinatumomab in eerstelijns therapie volgens HOVON-NVVH richtlijn. Er worden 1 of 2 kuren gedurende elk 4 weken gegeven, alvorens te consolideren met allogene stamceltransplantatie (1-3). Indien er geen allogene stamceltransplantatie kan volgen, worden maximaal 4 cycli blinatumomab geadviseerd zonder aansluitend onderhoudsbehandeling zoals ook in de BLAST studie werd gedaan. Blinatumomab kuur: 15 ug/m2 gedurende 4 weken middels continue infusie waarna 2 weken rust. -Blinatumomab voor patiënten met precursor B-ALL refractair of met een recidief binnen 12 maanden na eerste lijnsbehandeling, refractair, gedefinieerd als geen CR op standaard remissie-inductie/consolidatiebehandeling. Blinatumomab kuur: 9 ug/dag de eerste week gevolgd door 28 ug/dag daarna middels continue infusie gedurende 4 weken in totaal waarna 2 weken rust. Tweede kuur 29 ug/dag continu gedurende 4 weken. Na het bereiken van CR (op beenmergniveau), consolideren met alloSCT met sib/MUD (9/10 of 10/10)/cord of haplo-donor. Indien geen donor beschikbaar is, dan starten met reguliere onderhoud (MTX/prednison/vincristine/6-mercaptopurine (MP)). -Blinatumomab voor patiënten met recidief precursor B-ALL meer dan 12 maanden na het einde van de eerstelijns behandeling. Richtlijn: Re-inductie met reguliere, intensieve combinatie-chemotherapie gevolgd door met 1 of 2 kuren blinatumomab. Na het bereiken van CR (op beenmergniveau), consolideren met alloSCT met sib/MUD (9/10 of 10/10)/cord of haplo-donor.

Expected patient volume per year

Patient volume

5 - 10

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References NKR; HOVON/NVVH-richtlijn https://hematologienederland.nl/kwaliteit/richtlijnen/
Additional comments Op basis van een expertopinie en aan de hand van de HOVON richtlijn worden er 5-10 patiënten verwacht die in aanmerking komen voor deze behandeling.

Expected cost per patient per year

Cost 70,000.00 - 100,000.00
References Medicijnkosten.nl; Fabrikant
Additional comments €2.750,67 per blinatumomab infpdr flacon 38,5μg + solv 10 ml. Fabrikant (nov 2017): Behandelduur van 1 of 2 cycli (respectievelijk 28 behandeldagen + 14 medicatie-vrije dagen; 28 + 14 + 28 dagen); gebaseerd op gebruik in real world. Dosis: Startdosering (dag 1-7) 9μg/dag. Vervolgdosering (dag 8 – 28) 28μg/dag. Cyclus 2 en daaropvolgende cycli (dag 1 – 28) 28μg/dag. Uitgaande van 1 behandeling per patiënt per jaar en een 50-50 verdeling van patiënten met 1 of 2 cycli. €70.000-€100.000 per patiënt per jaar.

Potential total cost per year

Total cost

637,500.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Alle indicaties in de Horizonscan Geneesmiddelen en nu ook een fase 3 studie gestart voor DLBCL.
References clinicaltrials.gov

Other information

Additional comments Blinatumomab momenteel al opgenomen in de vastgestelde landelijke HOVON/NVVH-richtlijn, zowel in eerste als de 2e lijn van behandeling. https://hematologienederland.nl/kwaliteit/richtlijnen/