Brentuximab vedotin

Stofnaam

Brentuximab vedotin

Reden van opname in Horizonscan

Indicatieuitbreiding IND

Hoofdindicatie

Hodgkin lymfoom

Uitgebreide indicatie
Adcetris is indicated for adult patients with previously untreated CD30+ Stage IV Hodgkin lymphoma (HL) in combination with doxorubicin, vinblastine and dacarbazine (AVD).

1. Product

Merknaam

Adcetris

Fabrikant

Takeda

Werkingsmechanisme

Antilichaam-geneesmiddel conjugaat

Toedieningsweg

Intraveneus

Toedieningsvorm

Infuus

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Aanvullende opmerkingen
Antibody-drug conjugate (ADC) bestaande uit een anti-CD30-gericht monoklonaal antilichaam verbonden aan het antineoplastische middel monomethyl auristatin E (MMAE).

2. Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Datum indiening

Februari 2018

Verwachte registratie

Februari 2019

Weesgeneesmiddel

Ja

Fase registratie

Geregistreerd en vergoed

Aanvullende opmerkingen
Positieve CHMP-opinie december 2018. Geregistreerd in februari 2019.

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Huidige behandelopties

BEACOPPesc en ABVD zijn beschikbaar voor stadium IV HL. Naar verwachting komen alleen patiënten die op dit moment ABVD zouden ontvangen in aanmerking voor Adcetris + AVD.

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

In de gerandomiseerde open label ECHELON-1 studie werden 664 patiënten met stadium III/IV hodgkin lymfoom gerandomiseerd tot Adcetris+AVD of ABVD. Na een follow up van 24.6 maanden leidde Adcetris + AVD tot een significante verbetering van de 2 jaars mediane progressievrije overleving (mPFS) (HR 0.77; p=0.04; 82.1% vs 77.2%). Algehele overleving (OS) was nog niet significant (HR 0.73; p=0.20). In de stadium IV populatie zorgde Adcetris+AVD ook voor een significante verbetering van de mPFS (HR 0.71; p=0.023; 95% CI 0.53-0.96).

Behandelduur

Gemiddeld 23.19 week/weken

Toedieningsfrequentie

1 maal per 2 weken

Dosering per toediening

1,2 mg/kg

Bronnen
Fabrikant; Conners et al. N Engl J Med 2018; 378:331-344; NCT01712490
Aanvullende opmerkingen
Toediening op dag 1 en 15 van elke cyclus van 28 dagen met een maximum van 6 cycli. Behandelduur max 12 doses. Gemiddelde uit studie 10.8 doses.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

40 - 50

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Expert opinie
Aanvullende opmerkingen
Incidentie Hodgkin lymfoom in Nederland is zo'n 500 per jaar; stadium III-IV = 125 per jaar, hiervan is 60% stadium IV = dus maximaal als iedereen met stadium IV hiermee behandeld zou worden zit je op n = 75. Een deel hiervan is boven de 60 jaar, echter van de ouderen kan niet iedereen met chemo behandeld worden. Inschatting: maximaal 40-50 patiënten per jaar.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

75.000

Bronnen
Medicijnkosten.nl; GIPdatabank
Aanvullende opmerkingen
Een flacon met 50 mg injectiepoeder kost €3.489,69. Gemiddeld gebruik: 10,8 doses. Per dosis zijn over het algemeen 2 vials van 50 mg nodig. Dit kost in totaal €75.377,30. Deze bedragen staan los van de kosten voor doxorubicine, vinblastine and dacarbazine.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

3.375.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding(en)

Indicatieuitbreiding(en)

Ja

Indicatieuitbreidingen

Mature T-Cell Lymphoma (MTCL), fase III

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.