Brentuximab vedotin

Werkzame stof

Brentuximab vedotin

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen

Indicatieuitbreiding IND

Hoofdindicatie

Non-hodgkin lymfoom agressief

Uitgebreide indicatie
Behandeling van volwassenen met eerder onbehandeld CD30+ perifeer T-cel lymfoom

1. Product

Merknaam

Adcetris

Fabrikant

Takeda

Werkingsmechanisme

Antilichaam-geneesmiddel conjugaat

Toedieningsweg

Intraveneus

Toedieningsvorm

Infuus

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Aanvullende opmerkingen
Antibody-drug conjugate (ADC) bestaande uit een anti-CD30-gericht monoklonaal antilichaam verbonden aan het antineoplastische middel monomethyl auristatin E (MMAE).

2. Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Bijzonderheid

Indicatie-uitbreiding

Indieningsdatum

Juli 2019

Verwachte registratie

Juli 2020

Weesgeneesmiddel

Ja

Registratiefase

Registratieaanvraag in behandeling

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Chemotherapie: CHOP (cyclophosphamide, doxorubicine, vincristine en prednison) of CHOEP (cyclophosphamide, doxorubicine, vincristine, etoposide en prednison), eventueel in combinatie met een stamcel transplantatie

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

In de dubbelblinde, dubbel-dummy ECHELON-2 studie werden 452 patiënten gerandomiseerd tot Adcetris+CHP (cyclophosphamide, doxorubicine en prednison) of CHOP. Progressievrije overleving was significant verlengd in de A+CHP arm (mediaan 48.2 maanden vs 20.8 maanden; HR 0.71 p=0.0110) Ook totale overleving was significant beter in de A+CHP arm (HR 0.66 p=0.0244). Indien er sprake is van mogelijke meerwaarde ten opzichte van de huidige behandelopties dan zal dit middel de eerste keus worden.

Behandelduur

Mediaan 18 week/weken

Toedingsfrequentie

1 maal per 3 weken

Dosis per toediening

1.8 mg / kg

Bronnen
ECHELON-2 studie: Lancet. 2019 Jan 19;393(10168):229-240
Aanvullende opmerkingen
6 toedieningen

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

90

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
fabrikant op basis van: cijfersoverkanker.nl, Bossard Blood 2014, PALGA en expert-opinie
Aanvullende opmerkingen
ca. 200 pt / jaar met T-cel lymfoom, geschat gemiddeld 45% CD30+: zo'n 90 patiënten per jaar.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

59.400

Bronnen
Z-index, ECHELON-2 trial
Aanvullende opmerkingen
Gemiddeld 3 vials van 50mg nodig per toediening x 6 cycli.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

5.346.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik

Nee

Bronnen
fabrikant

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Nee

Bronnen
fabrikant

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.