Brentuximab vedotin

Werkzame stof
Brentuximab vedotin
Domein
Oncologie en Hematologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie
Non-hodgkin lymfoom agressief
Uitgebreide indicatie
Adcetris in combination with cyclophosphamide, doxorubicin and prednisone (CHP) is indicated for adult patients with previously untreated systemic anaplastic large cell lymphoma (sALCL).

1. Product

Merknaam
Adcetris
Fabrikant
Takeda
Werkingsmechanisme
Antilichaam-geneesmiddel conjugaat
Toedieningsweg
Intraveneus
Toedieningsvorm
Infuus
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Expertisecentrum
HOVON A centra
Aanvullende opmerkingen
Antibody-drug conjugate (ADC) bestaande uit een anti-CD30-gericht monoklonaal antilichaam verbonden aan het antineoplastische middel monomethyl auristatin E (MMAE).

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
Juli 2019
Verwachte registratie
Mei 2020
Weesgeneesmiddel
Ja
Registratiefase
Geregistreerd
Aanvullende opmerkingen
Positieve-CHMP opinie in maart 2020.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Chemotherapie: CHOP (cyclophosphamide, doxorubicine, vincristine en prednison) of CHOEP (cyclophosphamide, doxorubicine, vincristine, etoposide en prednison), eventueel in combinatie met een stamcel transplantatie.
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
In de dubbelblinde, dubbel-dummy ECHELON-2 studie werden 452 patiënten gerandomiseerd tot Adcetris+CHP (cyclophosphamide, doxorubicine en prednison) of CHOP. Progressievrije overleving was significant verlengd in de A+CHP arm (mediaan 48.2 maanden versus 20.8 maanden; HR 0.71 p=0.0110) Ook totale overleving was significant beter in de A+CHP arm (HR 0.66 p=0.0244). Indien er sprake is van mogelijke meerwaarde ten opzichte van de huidige behandelopties dan zal dit middel de eerste keus worden.
Behandelduur
Mediaan 18 week/weken
Toedieningsfrequentie
1 maal per 3 weken
Dosis per toediening
1.8 mg / kg
Bronnen
ECHELON-2 studie: Lancet. 2019 Jan 19;393(10168):229-240
Aanvullende opmerkingen
6 toedieningen

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

90

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
fabrikant op basis van: cijfersoverkanker.nl, Bossard Blood 2014, PALGA en expert-opinie
Aanvullende opmerkingen
circa 200 patiënten per jaar met T-cel lymfoom, geschat gemiddeld 45% CD30+: zo'n 90 patiënten per jaar.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
55.803
Bronnen
Z-index, ECHELON-2 trial
Aanvullende opmerkingen
Gemiddeld 3 vials van 50mg nodig per toediening x 6 cycli: € 3.100,19x3x6 Cycli = € 55.803,42 (exclusief BTW) (op basis van Nieuwe WGP limiet vanaf oktober 2020).

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

5.022.270

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik
Nee
Bronnen
fabrikant

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee
Bronnen
fabrikant

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.