Extended indication Rxulti is indicated for the treatment of schizophrenia in adult patients.
Therapeutic value Possible equal value
Total cost 1,500,000.00
Registration phase Registered and reimbursed

Product

Active substance Brexpiprazole
Domain Neurological disorders
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Schizophrenia, psychosis
Extended indication Rxulti is indicated for the treatment of schizophrenia in adult patients.
Proprietary name Rxulti
Manufacturer Lundbeck/Otsuka
Mechanism of action Receptor agonist
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Tablet
Budgetting framework Extramural (GVS)

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date April 2017
Expected Registration July 2018
Orphan drug No
Registration phase Registered and reimbursed
Additional comments Trials voor ADHD zijn niet doorgezet. Al langer geregistreerd in Amerika als opvolger van aripiprazol. Positieve CHMP opinie in mei 2018. Geregistreerd in juli 2018. Het Zorginstituut adviseert de minister voor Medische Zorg om brexpiprazol (Rxulti®) op te nemen op bijlage 1A in het bestaande cluster N405AXAO V. Als standaarddosering kan daarbij 3 mg worden aangehouden (april 2019).

Therapeutic value

Current treatment options Atypische antipsychotica
Therapeutic value Possible equal value
Substantiation Het middel is niet wezenlijk anders dan het atypische antipsychoticum aripiprazol dat al op de markt is. In een head-to-head vergelijking met aripiprazol zijn geen specifieke, principiële voordelen. De rol en waarde van de lage dosis antipsychotica bij de behandeling van patiënten met een depressie is nog niet duidelijk.
Duration of treatment continuous
Frequency of administration 1 times every 4 weeks
Dosage per administration 0,25mg - 4mg
References Das S. et al. Ther Adv Psychopharmacol. 2016 Feb;6(1):39-54; https://www.drugs.com/history/rexulti.html
Additional comments Brexpiprazole lijkt op voorhand clusterbaar met o.a. aripiprazol. Dit middel is uit patent. Behandelduur: Variërend in acute en onderhoudsonderhoud fase.

Expected patient volume per year

Patient volume

500 - 1,500

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References De Nederlandse Multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie, GIPdatabank.
Additional comments De Nederlandse Multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie gaat uit van 1 op de 125 mensen, oftewel 0,8%. Mogelijk in begin een groter gebruik dan wanneer het middel langer op de markt is. 75.000 mensen gebruikten in 2016 risperidon, aripiprazol of paliperidon (GIPdatabank). De inschatting is dat in verband met mogelijke gelijke waarde ten opzichte van de huidige behandelopties is de verwachting 1.500 personen. Ter vergelijking, Lurasidon werd door 459 mensen gebruikt in 2016.

Expected cost per patient per year

Cost 1,500.00
References Fabrikant (mei 2018)
Additional comments Verwachting is dat het meerkosten gaat opleveren. GoodRx: Gemiddeld in de VS: $1.234,91 voor 30 tabletten van 2mg. $7.409,46-22.228,38 p.p.p.j. Waarschijnlijk duurder dan de directe comparator aripiprazol. Uitgaande van het duurder zijn dan aripiprazol en de amerikaanse prijs schatting range: €1.500 - 3.000 p.p.p.j. De fabrikant (Lundbeck) geeft aan dat de kosten 1500 p.p.p.j. gaan bedragen gezien het GVS limiet van 3,96 euro per dag.

Potential total cost per year

Total cost

1,500,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use Yes
Indications off label use Off label gebruik bij gedragsproblemen, ernstige angststoornissen, OCD.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions agitation in Alzheimer's disease, Bipolar I disorder, Major depressive disorder - adjunct.
References Scrip, SPS.

Other information

There is currently no futher information available.