Uitgebreide indicatie Extension of indication to include treatment of adult patients with relapsed or refractory (r/r) B-c
Therapeutische waarde Mogelijk meerwaarde
Totale kosten 9.810.000,00
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Product

Werkzame stof Brexucabtagene autoleucel
Domein Hematologie
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie ALL
Uitgebreide indicatie Extension of indication to include treatment of adult patients with relapsed or refractory (r/r) B-cell acute lymphoblastic leukaemia (B-ALL) for Tecartus.
Merknaam Tecartus
Fabrikant Gilead
Werkingsmechanisme CAR-T therapie
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Infuus
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Tecartus bevat hetzelfde genconstruct als Axicabtagene ciloleucel (Yescarta). Vanwege een extra verrijkingsstap voor witte bloedcellen in het productieproces wordt dit product beoordeeld als een nieuw medicijn. Naam werkzame stof voorheen bekend als "autologous anti-CD19-transduced CD3+ cells"

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
ATMP Ja
Indieningsdatum Juni 2021
Verwachte registratie September 2022
Weesgeneesmiddel Ja
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Patiënten met een Philadelphia negatieve B-ALL, kunnen behandeld worden met blinatumomab. Inotuzumab kan gegeven worden ongeacht de status van het Philadelphia chromosoom. Tevens kan er gekozen worden voor een nieuwe remissie inductie met chemotherapie, bijvoorbeeld met hoge dosis cytarabine en mitoxantrone (HAM). De keuze hangt af van de eerdere behandelingen, karakteristieken van de B-ALL (expressie van CD19 en CD22, CNS betrokkenheid, ziekteload), de fitheid van de patiënt, het moment van recidiveren. Indien mogelijk kan de behandeling dienen als brug naar allogene stamceltransplantatie.
Therapeutische waarde

Mogelijk meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Mediane overleving van patiënten met een R/R ALL behandeld met zowel blinatumomab als inotuzumab ozogamicin als eerste of tweede salvage behandeling hadden was 7,7 maanden (Kantarjian et al). Patiënten met een R/R ALL <25 jaar kunnen worden behandeld met tisagenlecleucel, Maude et al laten in 2018 in een phase 1-2A studie een mediane overall survival zien van 19,1 maanden met dit CAR-T cel product, waar gebruik gemaakt wordt van 4-1BB. In volwassen patiënten met een R/R ALL laten Hay et al lange termijnsdata van een Fase 1-2A studie zien met een anti-CD19 CAR (met 41BB als costimulatoir eiwit en een CD4:CD8 ratio van 1:1). Hier wordt bij patiënten die een MRD negatieve remissie bereiken een mediane overleving van 20 maanden en bij patiënten die geen MRD negatieve CR bereikten van 5 maanden. In deze studie wordt er een betere event free survival gezien met consolidatie met een allogene stamceltransplantatie na CAR-T cel behandeling. Park et al. laten in patiënten met een R/R ALL behandeld met een anti-CD19 CAR (met het CD28 costimulatoire domein) in een fase I trial een mediane overall survival zien van 12.9 maanden. In deze studie wordt er geen voordeel gezien bij patiënten die nadien nog een allogene stamceltransplantatie krijgen. De rol van allogene SCT na CAR-T cel behandeling staat derhalve ook nog niet vast. De resultaten uit de ZUMA 3 studie zijn inmiddels ook bekend (NCT02614066), waarbij Tecartus in een fase 1-2 studie onderzocht werd in volwassen R/R ALL patiënten. De mediane response rate was hier 12,8 maanden en de mediane overall survival (OS) was 18,2 maanden.
Behandelduur eenmalig
Toedieningsfrequentie 1 maal per dag
Dosis per toediening Target dosering 1-2 x 10e6 cellen/kg
Bronnen NCT02614066 Kantarjian et al, Cancer 2019 Kantarjian et al, NEJM 2017 Maude et al, NEJM 2018 Hay et al, BLood 2019 Park et al, NEJM 2018
Aanvullende opmerkingen Eenmalige toediening

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

20 - 40

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen NKR; expert opinie
Aanvullende opmerkingen Geschatte aantallen op basis van NKR gegevens over 2017-2018 waren er 180 patiënten met ALL per jaar. Hiervan zullen er waarschijnlijk 20-40 in aanmerking komen voor deze behandeling.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 327.000,00
Aanvullende opmerkingen De kosten van een eenmalige infusie van brexucabtagene autoleucel zijn nog niet vastgesteld. brexucabtagene autoleucel bevat hetzelfde genconstruct als Axicabtagene ciloleucel (Yescarta). De verwachting is dat de prijs vergelijkbaar zal zijn.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

9.810.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee
Bronnen Geen indicatie-uitbreidingen op korte termijn verwacht anders dan genoemd in de Horizonscan Geneesmiddelen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.