Extended indication

Tecartus is indicated for the treatment of adult patients 26 years of age and above with relapsed or

Therapeutic value

Possible added value

Total cost

13,407,000.00

Registration phase

Registered

Product

Active substance

Brexucabtagene autoleucel

Domain

Hematology

Reason of inclusion

Indication extension

Main indication

ALL

Extended indication

Tecartus is indicated for the treatment of adult patients 26 years of age and above with relapsed or refractory B-cell precursor acute lymphoblastic leukaemia (ALL).

Proprietary name

Tecartus

Manufacturer

Gilead

Portfolio holder

Gilead

Mechanism of action

CAR-T therapy

Route of administration

Intravenous

Therapeutical formulation

Intravenous drip

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Additional remarks
Tecartus bevat hetzelfde gen-construct als Axicabtagene ciloleucel (Yescarta). Vanwege een extra verrijkingsstap voor witte bloedcellen in het productieproces wordt dit product beoordeeld als een nieuw medicijn.

Naam werkzame stof voorheen bekend als "autologous anti-CD19-transduced CD3+ cells"

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Type of trajectory

Conditional marketing authorisation

ATMP

Yes

Submission date

June 2021

Expected Registration

September 2022

Orphan drug

Yes

Registration phase

Registered

Additional remarks
Zorginstituut Nederland heeft op 17 april 2023 geadviseerd om Tecartus alleen op te nemen in het basispakket onder voorwaarde van een financieel arrangement. De leverancier van Tecartus is vervolgens niet bereid gebleken om te onderhandelen over een prijsverlaging van Tecartus.

Therapeutic value

Current treatment options

Patiënten met een Philadelphia negatieve B-ALL, kunnen behandeld worden met blinatumomab. Inotuzumab kan gegeven worden ongeacht de status van het Philadelphia chromosoom. Tevens kan er gekozen worden voor een nieuwe remissie inductie met chemotherapie, bijvoorbeeld met hoge dosis cytarabine en mitoxantrone (HAM). De keuze hangt af van de eerdere behandelingen, karakteristieken van de B-ALL (expressie van CD19 en CD22, CNS betrokkenheid, ziekteload), de fitheid van de patiënt, het moment van recidiveren. Indien mogelijk kan de huidige standaardbehandeling dienen als brug naar allogene stamceltransplantatie.

Therapeutic value

Possible added value

Substantiation

De effectiviteit en veiligheid van Tecartus in volwassen r/r ALL patiënten werd onderzocht in de fase 1-2 ZUMA 3 studie (NCT02614066). Bij een mediane follow-upduur van 16,4 maanden, bereikte 70,9% (95% BI 57–82, p<0·0001) van de patiënten het primaire eindpunt: complete remissie (CR) of complete remissie met incompleet hematologisch herstel (CRi), waarbij 56,4% van de patiënten een complete remissie bereikte. De mediane response rate betrof 12,8 maanden en de mediane overall survival 18,2 maanden. Deze resultaten zijn gebaseerd op een populatie van 18 jaar en ouder en reflecteert hiermee nog niet de patiëntenpopulatie conform het EMA label, namelijk patiënten met r/r ALL van 26 jaar en ouder. De resultaten voor deze patiëntenpopulatie (26+) wordt binnenkort verwacht.

Duration of treatment

one-off

Frequency of administration

1 times a day

Dosage per administration

Target dosering 1-2 x 10e6 cellen/kg

References
NCT02614066
SmPC: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/tecartus-epar-product-information_nl.pdf
Additional remarks
Eenmalige toediening (one-off)

Expected patient volume per year

Patient volume

< 41

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
(1) NKR; (2) Ronson et al. 2016, Curr Oncol Rep; (3) Kanker.nl (4) Sellar et al. 2018, Br J Haematol
Additional remarks
Op basis van NKR gegevens van 2018 zijn er 183 patiënten met ALL per jaar (1). Ondanks een verbetering van de remissiepercentages, is ongeveer 10% (18 patiënten) van de volwassen patiënten met ALL in eerste instantie ongevoelig voor de inductieprogramma's (2). Bovendien zal meer dan 50% van de volwassen patiënten die wél een volledige remissie bereiken uiteindelijk terugvallen (2). Dat zijn ongeveer 82 patiënten. Bij elkaar zijn dit 100 patiënten. Circa 41% van de ALL patiënten in Nederland is 26 jaar en ouder (3). Dit komt overeen met 41 patiënten. Circa 18,8% van de patiënten jonger dan 26 jaar zullen relapsen binnen 17 maanden en later in aanmerking komen voor Tecartus (4), maar het is niet bekend hoeveel patiënten dit zullen zijn, vermoedelijk een klein aantal.

Expected cost per patient per year

Cost

327,000.00

Additional remarks
De kosten van een eenmalige infusie van brexucabtagene autoleucel zijn nog niet vastgesteld. Brexucabtagene autoleucel bevat hetzelfde gen-construct als axicabtagene ciloleucel (Yescarta). De verwachting is dat de prijs vergelijkbaar zal zijn. Dit geneesmiddel is voor deze indicatie in de sluis geplaatst.

Potential total cost per year

Total cost

13,407,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use

No

Indication extension

Indication extension

No

References
Geen indicatie-uitbreidingen verwacht

Other information

There is currently no futher information available.