Extended indication Hepcludex is indicated for the treatment of chronic hepatitis delta virus (HDV) infection in plasma
Therapeutic value Possible added value
Total cost 2,119,500.00
Registration phase Registered and reimbursed

Product

Active substance Bulevirtide
Domain Infectious diseases
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Viral infections other
Extended indication Hepcludex is indicated for the treatment of chronic hepatitis delta virus (HDV) infection in plasma (or serum) HDV-RNA positive adult patients with compensated liver disease.
Proprietary name Hepcludex
Manufacturer Gilead
Mechanism of action Virus inhibitor
Route of administration Subcutaneous
Therapeutical formulation Injection
Budgetting framework Extramural (GVS)

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Accelerated assessment
Submission date November 2019
Expected Registration July 2020
Orphan drug Yes
Registration phase Registered and reimbursed
Additional remarks Positieve CHMP-opinie in mei 2020. Het Zorginstituut adviseert de minister van VWS om bulevirtide Hepcludex® te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering. Het advies is om het medicijn op te nemen op bijlage 1B van het GVS.

Therapeutic value

Current treatment options PEF-IFN tegen hepatitis D en NUC's tegen de onderliggende hepatitis B
Therapeutic value Possible added value
Substantiation Bulevirtide werkt op de NTCP transporter welke ook door HBV en derhalve delta gebruikt wordt. In fase 2 studies bij een dosering van 2mg per dag heeft 53% van de patiënten een gecombineerde respons (daling transaminasen / > 2 log HDV-RNA daling ). Er is mogelijk sprake van een dose/response effect waarbij een dosering van 10mg hogere respons rates laat zien. Safety data/follow up van 10mg dosering is momenteel zeer beperkt. Er loopt een fase 3 studie welke beide doseringen met elkaar vergelijkt. Wellicht dat bij langere behandeling een klein deel van de patiënten ook HbsAg klaart en dan kan stoppen. In de praktijk zal het middel vaak gecombineerd worden met antivirale middelen tegen HBV.
Duration of treatment continuous
Frequency of administration 1 times a day
Dosage per administration 2mg per dag (geregistreerde dosering)
References NCT03852719

Expected patient volume per year

Patient volume

20 - 30

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References (1) El Bouzidi et al. 2015, J Clin Virol; 2) expert opinie
Additional remarks Een recente survey door het Erasmus MC in Nederlandse hepatitis centra, toonde aan dat er 126 patiënten bekend zijn met hepatitis D. Het aantal patiënten kan mogelijk hoger zijn omdat er niet standaard wordt getest op hepatitis D bij hepatitis B patiënten (1). Aangezien het merendeel van de patiënten met hepatitis delta virus (HDV) op jonge leeftijd een ernstige leverfibrose dan wel cirrose heeft, komt het grootste gedeelte van de patiënten in Nederland in aanmerking voor behandeling . De incidentie in Nederland wordt met name bepaald door migratie uit hoog endemische gebieden en is hierdoor moeilijk voorspelbaar (Oost-Europa/ Turkije/ Afrika). De verwachting is dat er jaarlijks rond de 20 tot 30 gevallen zijn (2)

Expected cost per patient per year

Cost < 84,780.00
Additional remarks De AIP van bulevirtide komt neer op €7.065, dus op jaarbasis kost de behandeling €84.780 per patiënt.

Potential total cost per year

Total cost

2,119,500.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.