Bupivacaine / meloxicam

Werkzame stof
Bupivacaine / meloxicam
Domein
Neurologische aandoeningen
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Pijn
Uitgebreide indicatie
Treatment of acute postoperative pain

1. Product

Fabrikant
Heron
Werkingsmechanisme
Anestheticum
Toedieningsweg
Lokaal
Toedieningsvorm
Injectie
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Toediening vindt plaats op de plek van de chirurgische ingreep. Het betreft hier een verdovingsmiddel in combinatie met een NSAID om de ontsteking te remmen.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Bijzonderheid
Nieuwe toedieningsvorm
Indieningsdatum
Maart 2019
Verwachte registratie
Augustus 2020
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Registratieaanvraag in behandeling

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Bupivacaine HCl
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
In vergelijking met placebo en bupivacaine HCl leidt bupivacaine/meloxicam tot een significant verminderde post-operatieve pijn en consumptie van opioïden.
Behandelduur
Gemiddeld eenmalig
Dosis per toediening
60-300 mg
Bronnen
NCT03295721; NCT03237481; Viscusi et al. Reg Anesth Pain Med. 2019 May 21. pii: rapm-2019-100531

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 2.600

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
GIPdatabank
Aanvullende opmerkingen
In 2017 waren er 2.599 gebruikers van bupivacaine HCl (Marcaine). Mogelijk stapt een gedeelte van deze gebruikers over. Naar verwachting met name in het geval van een thoraxingreep (de belangrijkste indicatie) of een laparoscopische ingreep.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Bronnen
GIPdatabank
Aanvullende opmerkingen
In 2017 werd er per gebruiker van bupivacaine HCl (Marcaine) €2,96 vergoed. Naar verwachting zal deze nieuwe formulering meer gaan kosten.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.