Bupivacaine

Werkzame stof Bupivacaine
Domein Neurologische aandoeningen
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Pijn
Uitgebreide indicatie Indicated for prolonged acute pain management and reduction in need for opioids in adults.

Product

Merknaam Exparel
Fabrikant Pacira
Werkingsmechanisme Anestheticum
Toedieningsweg Lokaal
Toedieningsvorm Injectie
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Exparel bevat bupivacaine in een liposomale suspensie wat leidt tot een langere werking.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Bijzonderheid Nieuwe toedieningsvorm
Indieningsdatum Juni 2019
Verwachte registratie Augustus 2020
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Bupivacaine HCl
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Exparel leidt tot minder consumptie van opioïden.
Behandelduur eenmalig
Dosis per toediening Maximum 266 mg
Bronnen NCT03682302

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 2.600

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen GIPdatabank
Aanvullende opmerkingen In 2017 waren er 2.599 gebruikers van bupivacaine HCl (Marcaine). Mogelijk stapt een gedeelte van deze gebruikers over. Naar verwachting met name in het geval van een thoraxingreep (de belangrijkste indicatie) of een laparoscopische ingreep.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Bronnen GIPdatabank
Aanvullende opmerkingen In 2017 werd er per gebruiker van bupivacaine HCl (Marcaine) €2,96 vergoed. Naar verwachting zal deze nieuwe formulering meer gaan kosten.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.