Uitgebreide indicatie Treatment of moderate to severe chronic pain in patients with opioid dependence.
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Product

Werkzame stof Buprenorfine
Domein Neurologische aandoeningen
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie Pijn
Uitgebreide indicatie Treatment of moderate to severe chronic pain in patients with opioid dependence.
Merknaam Buvidal
Fabrikant Camurus
Werkingsmechanisme Receptoragonist
Toedieningsweg Subcutaan
Toedieningsvorm Injectie
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)

Registratie

Indieningsdatum November 2021
Verwachte registratie April 2023
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen Gipdatabank(1);
Aanvullende opmerkingen In 2021 waren er 202 gebruikers van buprenorfine (1), als substitutiebehandeling voor opioïdverslaving, binnen een kader van medische, sociale en psychologische behandeling. Er wordt niet verwacht dat er meer patiënten in aanmerking komen in de praktijk door de uitbreiding van de indicatie.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Bronnen https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2021/07/21/gvs-advies-subcutaan-buprenorfine-buvidal
Aanvullende opmerkingen Er zijn 7 verschillende doseringen beschikbaar: 4 doseringen zijn geschikt voor de wekelijkse toediening en 3 doseringen zijn geschikt voor de maandelijkse toediening. De apotheekinkoopprijs (AIP) is voor alle wekelijkse doseringen gelijk, dit komt neer op €87. Voor alle maandelijkse doseringen komt de AIP uit op €375,88.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.