Buprenorphine

Werkzame stof
Buprenorphine
Domein
Neurologische aandoeningen
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Neurologie overig
Uitgebreide indicatie
Treatment of opioid dependence within a framework of medical, social and psychological treatment. Treatment is intended for use in adults and adolescents aged 16 years or over.

1. Product

Merknaam
Buvidal
Fabrikant
Camurus
Werkingsmechanisme
Receptorantagonist
Toedieningsweg
Subcutaan
Toedieningsvorm
Injectie
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Opioid mu receptor agonist and opioid kappa receptor antagonist

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
December 2017
Verwachte registratie
November 2018
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Geregistreerd
Aanvullende opmerkingen
Positieve CHMP-opinie september 2018. Geregistreerd in november 2018.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
buprenorfine tablet of methadon
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
De tablet die is geregistreerd als substitutiebehandeling voor opioïdverslaving moet men 1x/ dag geven. Variatie op bestaande middelen, beperkte meerwaarde verwacht.
Behandelduur
Niet gevonden
Toedingsfrequentie
1 maal per week
Bronnen
SPS
Aanvullende opmerkingen
wekelijks of maandelijks subcutaan depot

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Aanvullende opmerkingen
Kleine patiëntaantallen verwacht.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
200 - 300
Bronnen
medicijnkosten.nl; GIP databank
Aanvullende opmerkingen
Kosten huidige toedieningsvorm: Buprenorfine injectievloeistof 0,3MG/ML AMP 1 ML € 1,68. Vergoeding per gebruiker in 2016: €237,80 per persoon. Naar verwachting zal een vergelijkbare prijs per persoon per jaar worden gerekend.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Ja
Indicatieuitbreidingen
Chronic pain phase III
Bronnen
pipeline Camurus

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.