Extended indication Patients With Major Depressive Disorder
Therapeutic value No estimate possible yet
Registration phase Clinical trials

Product

Active substance Bupropion / dextromethorphan
Domain Neurological disorders
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Depression
Extended indication Patients With Major Depressive Disorder
Manufacturer Axsome Therapeutics
Mechanism of action Receptor antagonist
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Tablet
Budgetting framework Extramural (GVS)
Additional remarks Bupropion/dextromethorphan is een nieuwe combinatie therapie.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
ATMP No
Submission date 2023
Expected Registration 2024
Orphan drug No
Registration phase Clinical trials

Therapeutic value

Current treatment options Bupropion monotherapie.
Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation Combinatie van bupropion, een noradrenaline-dopamine heropnameremmer en nicotine acetylcholinereceptor antagonist, en dextromethorphan een sigma-1 receptor agonist, NMDA receptor antagonist, en serotonine-norepinephrine heropnameremmer. De therapeutische (meer)waarde is nog lastig te beoordelen: bupropion is een regulier antidepressivum, maar over extra effect van dextromethorphan bij depressie is heel weinig bekend. De eerste resultaten uit de fase 3 studie (STRIDE-1) toonden geen verbetering van depressie symptomen ten opzichte van bupropion monotherapie.
Frequency of administration 1 times a day
References GEMINI (NCT04019704); STRIDE-1 (NCT02741791);

Expected patient volume per year

Patient volume

< 27,460

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Volksgezondheidenzorg.info;
Additional remarks Een depressieve stemmingsstoornis was bij 536.200 mensen bekend bij de huisarts in 2019. In 2019 waren er in totaal 27.460 bupropion gebruikers. Aangezien bupropion als eerste keuze kan worden voorgeschreven, zou dit middel bij bewezen effectiviteit en beperkte bijwerkingen, ook snel voorgeschreven kunnen worden. Vroeg in de behandelrichtlijn en dan in theorie ook voor een groot deel van deze patiënten.

Expected cost per patient per year

References medicijnkosten
Additional remarks De kosten voor bupropion mono: wellbuterin, tablet met gereguleerde afgifte 150mg 0,3 g €1,39. Kosten voor dit combinatie preparaat liggen mogelijk hoger.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Verschillende studies op het gebied van Alzheimer en Depressie
References SPS

Other information

There is currently no futher information available.