Cabazitaxel

Werkzame stof
Cabazitaxel
Domein
Oncologie en Hematologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Generiek geneesmiddel G
Hoofdindicatie
Prostaatkanker
Uitgebreide indicatie
Behandeling in combinatie met prednison of prednisolon van volwassen patiënten met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker die voorheen behandeld werden op basis van een docetaxel-behandelingsschema.

1. Product

Huidig specialité
Jevtana (Sanofi-Aventis)
Werkingsmechanisme
Cytostaticum

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Indieningsdatum
Juni 2019
Verwachte registratie
Juni 2020
Registratiefase
Registratieaanvraag in behandeling
Aanvullende opmerkingen
SPC Jevtana verloopt op 21-03-2026.

3. Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Mogelijke gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur
Niet gevonden

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume is niet van toepassing bij generieke geneesmiddelen of biosimilars.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Horizonscan vermeldt geen prijsinformatie van generieke geneesmiddelen of biosimilars om het eventueel beïnvloeden van de markt te voorkomen.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Horizonscan vermeldt geen prijsinformatie van generieke geneesmiddelen of biosimilars om het eventueel beïnvloeden van de markt te voorkomen.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.