Uitgebreide indicatie

Cabozantinib combined with atezolizumab in patients with metastatic non-small cell lung cancer previ

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Totale kosten

46.318.080,00

Registratiefase

Klinische studies

Product

Werkzame stof

Cabozantinib

Domein

Oncologie

Reden van opname

Indicatieuitbreiding

Hoofdindicatie

Longkanker

Uitgebreide indicatie

Cabozantinib combined with atezolizumab in patients with metastatic non-small cell lung cancer previously treated with only 1 anti-PD-L1/PD-1 checkpoint-inhibitor and platinum-containing chemotherapy, either sequentially or concurrently (without a targetable oncogenic driver) for 2L or 3L (line depending on previous treatment regime)

Merknaam

Cabometyx

Fabrikant

Ipsen

Portfoliohouder

Ipsen

Werkingsmechanisme

Tyrosine kinase remmer

Toedieningsweg

Oraal

Toedieningsvorm

Tablet

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Expertisecentrum

Patients without actionable target mutations are currently treated in all lungcancer treating hospitals (no centralization in expert centers)

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

ATMP

Nee

Indieningsdatum

December 2022

Verwachte registratie

Oktober 2023

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Klinische studies

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

2L: After 1L chemotherapy in combination with immunotherapy in 1L. SoC Docetaxel monotherapy 3L: After 2L Platinum doublet chemotherapy with option of pemetrexed maintenance if patients received immunotherapy mono in 1L 3L: After 2L Immunotherapy monotherapy (pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab) if patient received chemotherapy mono in 1L

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur

Gemiddeld 11 maand/maanden

Toedieningsfrequentie

1 maal per dag

Dosis per toediening

40mg

Bronnen
NCT04471428 (CONTACT-01)
Aanvullende opmerkingen
Patiënten krijgen dagelijks 1 tablet 40mg cabozantinib gedurende 16 cycli van elk 21 dagen. Dit komt overeen met ongeveer 11 maanden behandeling.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 652

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR, 2019
https://iknl.nl/Kankersoorten/Longkanker/Registratie
Hendriks et.al 2020
Dutch Lung Cancer Audit 2019, CieBOM lorlatinib, maart 2022
Expert opinie
Aanvullende opmerkingen
In 2019 waren er 9.944 diagnoses NSCLC in Nederland (NKR), waarvan 49% stadium IV (Hendriks et.al 2020). Dit komt overeen met 4.873 nieuwe patiënten. Hier komen nog patiënten bij uit eerdere stadia die verslechteren naar stadium IV. Volgens CieBOM ontwikkelt 40-50% van de patiënten die eerder in opzet curatief behandeld zijn in de loop van de tijd afstandsmetastasen (=stadium IV) (Dutch Lung Cancer Audit 2019, CieBOM lorlatinib, maart 2022).
In totaal bedraagt deze groep dus zo'n 7.155 patiënten. Hiervan heeft 50% geen actionable driver mutatie, 3.577 (NKR, 2019). Hiervan gaat 10% in klinische studies. Van de overige patiënten zonder mutatie zal maximaal 55% een eerstelijns behandeling ontvangen (1.771 patiënten, NKR). De patiëntenpopulatie die een behandeling ontvangt neemt met 50% per lijn af (expertopinie). Uitgaande van het huidige behandelalgoritme (gebruik IO/CT of combinatie therapie) resteren maximaal 419 potentiële patiënten in tweede lijn en 233 in derde lijn.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

< 71.040,00

Bronnen
AIP per april 2022 (source Z-Index) €5.874,26 per unit of 30 tablets. Based on 365 days of treatment, the maximum cost per patient per year is €71.470,16
Aanvullende opmerkingen
Annual cost of atezolizumab use not included in calculation

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

46.318.080,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Indicatieuitbreidingen

onderzocht voor veel verschillende indicaties in fase 2 en 3 op dit moment

Bronnen
AdisInsight

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.