Extended indication

Camizestrant in combination with CDK4/6 inhibitors for add-on treatment of locoregionally recurrent

Therapeutic value

No estimate possible yet

Registration phase

Clinical trials

Product

Active substance

Camizestrant

Domain

Oncology

Reason of inclusion

New medicine (specialité)

Main indication

Breast cancer

Extended indication

Camizestrant in combination with CDK4/6 inhibitors for add-on treatment of locoregionally recurrent or metastatic ER-positive, HER2-negative, ESR1-positive Breast cancer in adults and elderly.

Manufacturer

AstraZeneca

Portfolio holder

AstraZeneca

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

ATMP

No

Submission date

March 2025

Expected Registration

April 2026

Orphan drug

No

Registration phase

Clinical trials

Additional remarks
FDA fast track status.

Therapeutic value

Therapeutic value

No estimate possible yet

Substantiation

Er zijn nog geen resultaten bekend. Het betreft superioriteitsstudie van CDK4/6 remmer + camezistrant versus CDK4/6 in combinatie met een AI. De vertaling naar de Nederlandse situatie is daardoor lastig. De combinatie van een CDK4/6 remmer +AI wordt vanwege de resultaten van de SONIA studie minder voorgeschreven. Inzet van een CDK4/6 remmer in de tweede lijn (met fulvestrant) is non-inferieur ten opzichte van CDK46 in combinatie met een AI in de eerste lijn.

References
NCT04964934

Expected patient volume per year

Patient volume

< 2,293

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
Abemaciclib Budget Impact analyse; DICA/IKNL gegevens
Additional remarks
In lijn met de eerdere beoordeling van ribociclib en palbociclib is gebruik gemaakt van de gemiddelde incidentie. Dit komt neer op een incidentie van 14.476. Op basis van data van de Nederlandse Kankerregistratie wordt aangenomen dat het in circa 95% van deze gevallen vroege borstkanker betreft en in 5% van de gevallen gemetastaseerde borstkanker. In ongeveer 20% van de patiënten met vroege borstkanker zal de ziekte terugkeren als gemetastaseerde ziekte. In totaal gaat het dus om 5%x14.476 patiënten=724 patiënten plus 95%x20%x14.476 = 2.750 patiënten. Opgeteld zijn dit 3.474 patiënten met gemetastaseerde borstkanker. Niet al deze patiënten komen in aanmerking voor behandeling met een CDK 4/6 remmer. Een publicatie van Lobbezoo et al. uit 2016 geeft aan dat ongeveer 66% van deze patiënten HR positief & HER2 negatief is en daarmee dus in aanmerking komt voor een CDK 4/6 remmer. Dit zijn 3.474x66%=2.293 patiënten. De werkgroep schat in dat dit een overschatting is. Op basis van de SONIA trial wordt verwacht dat CDK4-6 remmers met name in tweede lijn worden ingezet.

Expected cost per patient per year

There is currently nothing known about the expected cost.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.