Canagliflozine / metformine

Werkzame stof
Canagliflozine / metformine
Domein
Stofwisseling en Endocrinologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding IND
Hoofdindicatie
Diabetes
Uitgebreide indicatie
For the treatment of stage 2 or 3 chronic kidney disease and albuminuria, as an adjunct to standard of care, in adults with type 2 diabetes mellitus.

1. Product

Merknaam
Vokanamet
Fabrikant
Mundipharma
Werkingsmechanisme
SGLT-remmer
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Tablet
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
Augustus 2019
Verwachte registratie
Augustus 2020
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Registratieaanvraag in behandeling

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Dieet en glucosecontrole canagliflozine en metformine kunnen ook beide als monotherapie gegeven worden.
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
In Nederland worden combinatiebehandelingen (fixed dose) weinig toegepast. Het toevoegen van metformine zal op zichzelf geen effect hebben op de nierfunctie, metformine is enkel bedoeld voor de behandeling van diabetes - glucosebehandeling. De twee geneesmiddelen worden al apart voorgeschreven, waarvan canafligozine niet vaak wordt ingezet. Er wordt geen therapeutische meerwaarde verwacht.
Behandelduur
Niet gevonden
Toedingsfrequentie
1 maal per dag
Dosis per toediening
100 mg
Bronnen
NCT02065791

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen
GIPdatabank; Nierstichting, Diabetesfonds Inschatting van Canagliflozine mono record
Aanvullende opmerkingen
Canagliflozine wordt in Nederland momenteel nauwelijks gebruikt (254 gebruikers in 2017). In totaal waren er 11.239 gebruikers van SGLT-2 remmers. Als blijkt dat het effect op nefropathie positief is verwacht de werkgroep dat het aandeel van canagliflozine wat vaker wordt voorgeschreven. Volgens de Nierstichting heeft 28% van de mensen met diabetes chronische nierschade. Dit zou betekenen dat ongeveer 3.000 gebruikers van SGLT-2 remmers nierproblemen ondervindt en mogelijk voordeel heeft van het gebruik van canagliflozine. Het betreft hier substitutie van andere SGLT-2 remmers. De inschatting is dat canagliflozine waarschijnlijk een bescheiden plaats zal blijven houden in de groep van de SGLT-2 remmers, wel is de verwachting dat de totale groep bij type 2 diabetes zal toenemen. Er wordt verwacht dat canagliflozine / metformine ook bij een zeer beperkt aantal patiënten ingezet zal worden.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.