Extended indication For the treatment of stage 2 or 3 chronic kidney disease and albuminuria, as an adjunct to standard
Therapeutic value No judgement
Registration phase Registration application pending

Product

Active substance Canagliflozine / metformine
Domain Metabolism and Endocrinology
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Diabetes
Extended indication For the treatment of stage 2 or 3 chronic kidney disease and albuminuria, as an adjunct to standard of care, in adults with type 2 diabetes mellitus.
Proprietary name Vokanamet
Manufacturer Mundipharma
Mechanism of action SGLT inhibitor
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Tablet
Budgetting framework Extramural (GVS)

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date August 2019
Expected Registration August 2020
Orphan drug No
Registration phase Registration application pending

Therapeutic value

Current treatment options Dieet en glucosecontrole canagliflozine en metformine kunnen ook beide als monotherapie gegeven worden.
Therapeutic value No judgement
Substantiation In Nederland worden combinatiebehandelingen (fixed dose) weinig toegepast. Het toevoegen van metformine zal op zichzelf geen effect hebben op de nierfunctie, metformine is enkel bedoeld voor de behandeling van diabetes - glucosebehandeling. De twee geneesmiddelen worden al apart voorgeschreven, waarvan canafligozine niet vaak wordt ingezet. Er wordt geen therapeutische meerwaarde verwacht.
Frequency of administration 1 times a day
Dosage per administration 100 mg
References NCT02065791

Expected patient volume per year

References GIPdatabank; Nierstichting, Diabetesfonds Inschatting van Canagliflozine mono record
Additional comments Canagliflozine wordt in Nederland momenteel nauwelijks gebruikt (254 gebruikers in 2017). In totaal waren er 11.239 gebruikers van SGLT-2 remmers. Als blijkt dat het effect op nefropathie positief is verwacht de werkgroep dat het aandeel van canagliflozine wat vaker wordt voorgeschreven. Volgens de Nierstichting heeft 28% van de mensen met diabetes chronische nierschade. Dit zou betekenen dat ongeveer 3.000 gebruikers van SGLT-2 remmers nierproblemen ondervindt en mogelijk voordeel heeft van het gebruik van canagliflozine. Het betreft hier substitutie van andere SGLT-2 remmers. De inschatting is dat canagliflozine waarschijnlijk een bescheiden plaats zal blijven houden in de groep van de SGLT-2 remmers, wel is de verwachting dat de totale groep bij type 2 diabetes zal toenemen. Er wordt verwacht dat canagliflozine / metformine ook bij een zeer beperkt aantal patiƫnten ingezet zal worden.

Expected cost per patient per year

There is currently nothing known about the expected cost.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.