Canakinumab

Werkzame stof
Canakinumab
Domein
Oncologie en Hematologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding IND
Hoofdindicatie
Longkanker
Uitgebreide indicatie
Gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom, als toevoeging aan pembrolizumab en chemotherapie

1. Product

Fabrikant
Novartis
Werkingsmechanisme
Interleukineremmer
Toedieningsweg
Subcutaan
Toedieningsvorm
Injectievloeistof
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
Juni 2021
Verwachte registratie
Juni 2022
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Klinische studies
Aanvullende opmerkingen
Voor niet-oncologische indicaties is canakinumab reeds op de markt onder de merknaam Ilaris.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab, durvalumab.
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur
Niet gevonden
Toedingsfrequentie
1 maal per 3 weken
Bronnen
J Thorac Dis. 2018 Sep;10(Suppl 26):S3084-S3087. doi: 10.21037/jtd.2018.07.50 NCT03631199
Aanvullende opmerkingen
Op dit moment zijn er nog geen resultaten bekend. De gerandomiseerde fase 3 studie wordt gecompleteerd in medio 2022.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Er is op dit moment niets bekend over het verwachte patiëntvolume.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Bronnen
FK
Aanvullende opmerkingen
Prijs per injectieflacon €11.990.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Ja
Indicatieuitbreidingen
Behcet's syndrome; Pneumonia
Bronnen
adisinsight
Aanvullende opmerkingen
Lopende fase 3 studies.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.