Uitgebreide indicatie

Gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom, als toevoeging aan pembrolizumab en chemotherapie.

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Registratiefase

Klinische studies

Product

Werkzame stof

Canakinumab

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname

Indicatieuitbreiding

Hoofdindicatie

Longkanker

Uitgebreide indicatie

Gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom, als toevoeging aan pembrolizumab en chemotherapie.

Fabrikant

Novartis

Werkingsmechanisme

Interleukineremmer

Toedieningsweg

Subcutaan

Toedieningsvorm

Injectievloeistof

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Indieningsdatum

Januari 2022

Verwachte registratie

Januari 2023

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Klinische studies

Aanvullende opmerkingen
Voor niet-oncologische indicaties is canakinumab reeds op de markt onder de merknaam Ilaris. De fabrikant verwacht registratie in januari 2023.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab, durvalumab.

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Toedieningsfrequentie

1 maal per 3 weken

Bronnen
J Thorac Dis. 2018 Sep;10(Suppl 26):S3084-S3087. doi: 10.21037/jtd.2018.07.50
NCT03631199.
Aanvullende opmerkingen
Op dit moment zijn er nog geen resultaten bekend. De gerandomiseerde fase 3 studie wordt gecompleteerd in medio 2022.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen
Declaratie gegevens
Aanvullende opmerkingen
In 2019 is er 1169 keer pembrolizumab in combinatie met pemetrexed en platinumbevattende chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd niet-plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) bij volwassenen met tumoren zonder EGFR- of ALK-positieve mutaties gedeclareerd.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Bronnen
FK
Aanvullende opmerkingen
Prijs per injectieflacon €11.990.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Indicatieuitbreidingen

Behcet's syndrome; Pneumonia.

Bronnen
Adisinsight.
Aanvullende opmerkingen
Lopende fase 3 studies.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.