Extended indication Indicated for use as adjunctive therapy of seizures associated with Lennox‑Gastaut syndrome (LGS) or
Therapeutic value No judgement
Total cost 101,500,000.00
Registration phase Registered

Product

Active substance Cannabidiol
Domain Neurological disorders
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Epilepsy
Extended indication Indicated for use as adjunctive therapy of seizures associated with Lennox‑Gastaut syndrome (LGS) or Dravet syndrome (DS), in conjunction with clobazam, for patients 2 years of age and older.
Proprietary name Epidyolex
Manufacturer GW Pharmaceuticals
Mechanism of action Cannabinoid
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Solution
Budgetting framework Extramural (GVS)
Additional comments A small-molecule cannabinoid compound

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date February 2018
Expected Registration September 2019
Orphan drug Yes
Registration phase Registered
Additional comments In juni door de FDA geregistreerd. Positieve CHMP-opinie juli 2019. Geregistreerd in september 2019.

Therapeutic value

Current treatment options LGS: Valproaat (valproic acid) als monotherapie of in combinatie met lamotrigine, topiramate, rufinamide of clobazam. Dravet: combi van valproaat, clobazam, topiramate, stiripentol, ketogeen dieet
Therapeutic value No judgement
Substantiation Verwachte meerwaarde beperkt. LGS: Geen duidelijk "dose dependent" effect. "The median percent reduction from baseline in drop- seizure frequency during the treatment period was 41.9% in the 20-mg cannabidiol group, 37.2% in the 10-mg cannabidiol group, and 17.2% in the placebo group." (Devinsky et al. NEJM 2018) Aantal drop-seizures gescoord door ouders. Kritiek op opzet studie bestaat uit mogelijke de-blindering ouders door bijwerkingen van CBD. "an overall quality-of-life assessment in our trial showed no significant difference between cannabidiol and placebo."(Devinsky et al. NEJM 2018). CBD verhoogt de plasma concentraties van clobazam significant (Geffrey et al. Epliepsia 2015) en hiervoor werd niet gecorrigeerd in het NEJM artikel terwijl 49% van de 225 patiënten clobazam gebruikte. Dravet: Ook hier werd niet gecorrigeerd voor verhoging van plasma concentraties van clobazam tv CBD. "In the cannabidiol group, the primary end point of convulsive-seizure frequency decreased from a median of 12.4 seizures per month (range, 3.9 to 1.717) at baseline to 5.9 (range, 0.0 to 2.159) over the entire treatment period (Table 2), representing a median change of −38.9% (interquartile range, −69.5 to −4.8) from baseline. (Devinsky et al. NEJM 2017)"
Dosage per administration 100 mg/ml
References ClinicalTrials.gov: NCT02224560, Francois et al. J Mark Access Health Policy. 2017, Devinsky et al. NEJM 2018, Geffrey et al. Epliepsia 2015

Expected patient volume per year

Patient volume

< 3,500

Market share is generally not included unless otherwise stated.

Additional comments Dravet: Incidentie 1 per 20.000 (Yakoub 1992) tot 1 per 40.000 kinderen (Hurst 1990). (Brigo et al. Cochrane Database Syst Rev. 2013). 24% van de mensen in Nederland is onder de 20, dus ongeveer 4 miljoen (4.084.800). Het aantal kinderen met Dravet in Nederland zou dan liggen tussen de 102 en de 204. Geschat wordt dat er ongeveer 750 volwassenen met Dravet zijn in Nederland (op basis van sterfte voor de leeftijd van 50 jaar van 15-20% van de patiënten). Totaal aantal patiënten in Nederland dus 850-950. LGS: In 2016 stonden er naar schatting 181.800 mensen bij de huisarts geregistreerd met de diagnose epilepsie (www.volksgezondheidenzorg.info). De prevalentie van LGS wordt geschat tussen de 1-2% van alle patiënten met epilepsie (Asadi-Pooya et al. 2018) In Nederland betekent dit dat er tussen de 1.818 en 3.636 patiënten met Lennox-Gastaut zijn. Dit komt neer op zo'n 2.500-4.500 patiënten die maximaal voor deze behandeling in aanmerking zouden kunnen komen. Afhankelijk van de meerwaarde ten opzichte van huidige behandelopties zal dit middel bij een deel van deze patiënten worden ingezet.

Expected cost per patient per year

Cost < 29,000.00
References Medicijnkosten.nl, GIP-databank; FiercePharma
Additional comments Vergoeding van overige anti-epileptica uiteenlopend zoals clonazepam €18,18 per patiënt per jaar en felbamaat €1.655 per patiënt per jaar en rufinamide €1.261 per patiënt per jaar en stiripentol €5.126 per patiënt per jaar. Het is dan ook onduidelijk hoeveel cannabidiol zal gaan kosten. In de Verenigde Staten is de lijstprijs gesteld op $32.500 (is omgerekend ongeveer €29.000).

Potential total cost per year

Total cost

101,500,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Er lopen meerdere fase 3 studies
References Clinicaltrials.gov

Other information

There is currently no futher information available.