Extended indication Kyprolis in combination with daratumumab and dexamethasone, with lenalidomide and dexamethasone, or
Therapeutic value No estimate possible yet
Total cost 20,542,500.00
Registration phase Registered and reimbursed

Product

Active substance Carfilzomib
Domain Hematology
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Multiple Myeloma
Extended indication Kyprolis in combination with daratumumab and dexamethasone, with lenalidomide and dexamethasone, or with dexamethasone alone is indicated for the treatment of adult patients with multiple myeloma who have received at least one prior therapy.
Proprietary name Kyprolis
Manufacturer Amgen
Mechanism of action Immunostimulation
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date March 2020
Expected Registration January 2021
Orphan drug Yes
Registration phase Registered and reimbursed
Additional remarks De EMA indiening gebeurt namens Amgen, en zal een aanpassing in de SPC van Kyprolis betreffen. Positieve CHMP-opinie in november 2020. Dit middel is uit de sluis en er is een financieel arrangement van kracht: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-26835.html

Therapeutic value

Current treatment options Voor patiënten die in eerste lijn een stamceltransplantatie hebben ondergaan en behandeld zijn met lenalidomide-onderhoudstherapie. In de tweede lijn komen deze patiënten niet meer in aanmerking voor een lenalidomide bevattend regime. Daarom zijn in de tweede lijn de huidige behandelopties Dara-Bor-dex (DVd) of Pom-Bor-dex (PVd) als triplet therapie beschikbaar of Kd en Vd als alternatief voor een triplet therapie. KdD zal daar als triplet therapie aan toegevoegd worden.
Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation KdD zal als triplet therapie aan de huidige behandelopties toegevoegd worden. Voor patiënten die niet in aanmerking komen voor een transplantatie zal er volgens experts een minimale plaats zijn voor KdD. In de tweede lijn in verband met onder andere de voorbehandeling met daratumumab in de eerste lijn, dat als standaardbehandeling gezien zal worden. De CANDOR studie vergelijkt KdD (Kyprolis-dexamethason-Daratumumab) met Kd, waarbij de mediane PFS voor de KdD arm nog niet is bereikt, versus een mediane PFS van 15,8 maanden voor de Kd arm (HR, 0.63; 95% CI, 0.46-0.85; P=0.0014).
Duration of treatment Median 58.4 week / weeks
Dosage per administration 56 mg/kg
References NCT03158688; *CANDOR abstract: Usmani SZ, et al. Abstract presented at: 61st ASH Annual Meeting and Exposition; December 07–10, 2019; Orlando, FL. LBA-6. *Richtlijn MM HOVON. *Dutch Haematology Congress; January 22-24, 2020.
Additional remarks Carfilzomib in een intraveneuze infusie op dag 1,2,8,9,15,16 van elke 28-daagse cycli (20mg/m2 op dag 1 en 2 van cycli 1 en 56mg/m2 daarna). Daratumumab in een intraveneuze infusie van 8mg/kg op dag 1 en 2 van cycli 1 en 16mg/kg eens per week voor de resterende doseringen in de eerste 2 cycli, daarna 16mg/kg elke 2 weken voor 4 cycli (cycli 3-6), en elke 16mg/kg elke 4 weken daarna. Alle patiënten kregen 40mg dexamethason oraal of intraveneus eens per week (20mg voor patiënten >75 jaar).

Expected patient volume per year

Patient volume

250

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Pakketadvies daratumumab-bortezomib-dex (Darzalex) bij multipel myeloom 2017, input Horizonscan Pomalidomide-bor-dex (PVd), Expert opinie HOVON.
Additional remarks In 2018 was de incidentie van multipel myeloom 1.333 patiënten. 90% was hiervan symptomatisch en werd behandeld (n=1.200). Ongeveer de helft van deze patiënten komt in aanmerking voor een stamceltransplantatie (n=600). Van deze patiënten wordt in de eerste lijn ongeveer 95% behandeld (n=570). Van de patiënten die recidiveren of refractair worden, wordt in tweede lijn 90% behandeld (n=512). In de tweede lijn zal naar verwachting 70% (n=358) van de patiënten met een lenalidomide-vrij triplet regime behandeld gaan worden (de overige 30% met doublet therapie, IMID-based therapie, in studieverband). Deze 358 patiënten zal naar verwachting behandeld gaan worden met Dara-bor-dex(DVd), Pom-bor-dex (PVd) en Carfilzomib-dex-Dara (KdD). De verwachting van experts is dat daarvan 70% in aanmerking komt voor KdD (n=251). Voor patiënten die niet in aanmerking komen voor een transplantatie zal er volgens experts een minimale plaats zijn voor KdD in de tweede lijn in verband met de langere voorbehandeling met daratumumab in de eerste lijn, dat als standaardbehandeling gezien wordt.

Expected cost per patient per year

Cost 18,280.00 - 146,060.00
References G-Standaard; fabrikant
Additional remarks Gemiddelde kosten per jaar: €82.170 (€146.060 voor het eerste jaar, €18.280 voor het tweede jaar (bij aanname van een mediane behandelduur van 58.4 weken)) 60mg kost €1.200. Bij de berekening van de gemiddelde kosten per patiënt per jaar, worden de kosten van jaar 1 en 2 gemiddeld, uitgaande van een mediane behandelduur van 58,4 weken. Gegeven het eerder genoemde behandelschema zou dat voor een patiënt van 70kg/BSA 1,7m2 neerkomen op ongeveer €146.060 (1,7*4.296mg/m2x€1.200/60) in het eerste jaar en €18.280,- (1,7*538mg/m2x€1.200/60) in het tweede jaar. De gemiddelde kosten per patiënt per jaar komen neer op €82.170 (€146.060+€18.280/2).

Potential total cost per year

Total cost

20,542,500.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use No

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Verschillende combinaties voor multiple myeloom.

Other information

There is currently no futher information available.