Carfilzomib

Stofnaam

Carfilzomib

Domein

Oncologie en Hematologie

Hoofdindicatie

Multipel Myeloma

Uitgebreide indicatie
Newly diagnosed multiple myeloma (MM) - in combination with lenalidomide and dexamethasone.

1. Product

Merknaam

Kyprolis

Fabrikant

Amgen

Toedieningsweg

Intraveneus

Toedieningsvorm

Infuus

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Aanvullende opmerkingen
Selective and irreversible proteasome inhibitor.

2. Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Bijzonderheid

Indicatie-uitbreiding

Datum indiening

2019

Verwachte registratie

2020

Fase registratie

Klinische studies

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur

Mediaan 88 week/weken

Toedieningsfrequentie

6 maal per maand

Dosering per toediening

20-27 mg/m2

Bronnen
Siegel et al. J Clin Oncol JCO2017765032. 2018 Jan 17.
Aanvullende opmerkingen
20mg/m2 op dagen 1 en 2 van de eerste cycle, dagen 8, 9, 15 en 16: 27 mg/m2. De daarop volgende cycles dagen 1,2,8,9,15,16 27 mg/m2 (cycles van 4 weken).

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 830

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR; Pakketadvies daratumumab (Darzalex®) bij multipel myeloom, ZIN 2017
Aanvullende opmerkingen
Jaarlijks nieuwe MM patienten bedraagt 1117, waarvan 90% symptomatisch: 1006. Patiënten <70 jaar zonder co-morbiditeiten bedraagt 50%. 95% wordt behandeld (478). Patiënten >70 jaar en >65 met co-morbiditeiten bedraagt 50%. 70% wordt behandeld (352). In totaal worden er dus jaarlijks 478+352=830 patiënten in de eerste lijn behandeld. Hoeveel patiënten hiervan daadwerkelijk met Carfilzomib zullen worden behandeld moet nog vastgesteld worden.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

75.000

Bronnen
Medicijnkosten.nl
Aanvullende opmerkingen
Inschatting op basis van kosten carfilzomib 10 mg van €212 en behandelschema studie ASPIRE. Uitgaande van een volledig behandeljaar.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

62.250.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding(en)

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.