Carfilzomib

Active substance
Carfilzomib
Domain
Oncology and Hematology
Reason of inclusion in Horizonscan Geneesmiddelen
Indication extension
Main indication
Multiple Myeloma
Extended indication
Combinatie van carfilzomib met daratumumab en dexamethason (KdD) bij patienten met multipel myeloom die tenminste één eerdere lijn van behandeling hebben gehad.

1. Product

Proprietary name
Kyprolis
Manufacturer
Amgen
Mechanism of action
Immunostimulation
Route of administration
Intravenous
Therapeutical formulation
Intravenous drip

2. Registration

Registration route
Centralised (EMA)
Type of trajectory
Normal trajectory
Submission date
March 2020
Expected Registration
January 2021
Orphan drug
Yes
Registration phase
Registration application pending
Additional comments
De EMA indiening gebeurt namens Amgen, en zal een aanpassing in de SPC van Kyprolis betreffen. De fabrikant verwacht registratie in januari 2021.

3. Therapeutic value

Current treatment options
Voor patiënten die in 1e lijn een stamceltransplantatie hebben ondergaan en behandeld zijn met lenalidomide-onderhoudstherapie. In de 2e lijn komen deze patiënten niet meer in aanmerking voor een lenalidomide bevattend regime. Daarom zijn in de 2e lijn de huidige behandelopties Dara-Bor-dex (DVd) of Pom-Bor-dex (PVd) als triplet therapie beschikbaar of Kd en Vd als alternatief voor een triplet therapie. KdD zal daar als triplet therapie aan toegevoegd worden.
Therapeutic value
No judgement
Substantiation
KdD zal als triplet therapie aan de huidige behandelopties toegevoegd worden. Voor patiënten die niet in aanmerking komen voor een transplantatie zal er volgens experts een minimale plaats zijn voor KdD in de 2e lijn in verband met onder andere de voorbehandeling met daratumumab in de 1e lijn, dat als standaardbehandeling gezien zal worden. De CANDOR studie vergelijkt KdD (Kyprolis-dexamethason-Daratumumab) met Kd, waarbij de mediane PFS voor de KdD arm nog niet is bereikt, versus een mediane PFS van 15.8 maanden voor de Kd arm (HR, 0.63; 95% CI, 0.46-0.85; P=0.0014).
Duration of treatment
Median 58.4 week / weeks
Dosage per administration
56 mg/kg
References
NCT03158688; *CANDOR abstract: Usmani SZ, et al. Abstract presented at: 61st ASH Annual Meeting and Exposition; December 07–10, 2019; Orlando, FL. LBA-6. *Richtlijn MM HOVON. *Dutch Haematology Congress; January 22-24, 2020.
Additional comments
Carfilzomib in een IV infusie op dag 1,2,8,9,15,16 van elke 28-daagse cycle (20 mg/m2 op dag 1 en 2 van cycle 1 en 56 mg/m2 daarna). Daratumumab in een IV infusie van 8 mg/kg op dag 1 en 2 van cycle 1 en 16 mg/kg eens per week voor de resterende doseringen in de eerste 2 cycli, daarna 16 mg/kg elke 2 weken voor 4 cycli (cycle 3-6), en elke 16 mg/kg elke 4 weken daarna. Alle patiënten kregen 40 mg dexamethason oraal of IV eens per week (20 mg voor patiënten >75 jaar).

4. Expected patient volume per year

Patient volume

180

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
pakketadvies daratumumab-bortezomib-dex (Darzalex) bij multipel myeloom 2017, input horizonscan Pomalidomide-bor-dex (PVd), Expert opinie HOVON.
Additional comments
In 2018 was de incidentie van multipel myeloom 1.331 patiënten. 90% was hiervan symptomatisch en werd behandeld (n=1198). Ongeveer de helft van deze patiënten komt in aanmerking voor een stamceltransplantatie (n=599). Van deze patiënten wordt in de 1e lijn ongeveer 95% behandeld (n=570). Van de patiënten die recidiveren of refractair worden, wordt in 2e lijn 90% behandeld (n=512). In de 2e lijn zal naar verwachting 70% (n=358) van de patiënten met een lenalidomide-vrij triplet regime behandeld gaan worden (de overige 30% met doublet therapie, IMID-based therapie, in studieverband). Deze 358 patiënten zal naar verwachting behandeld gaan worden met Dara-bor-dex(DVd), Pom-bor-dex (PVd) en Carfilzomib-dex-Dara (KdD). De verwachting van experts is dat daarvan 70% in aanmerking komt voor KdD (n=180). Voor patiënten die niet in aanmerking komen voor een transplantatie zal er volgens experts een minimale plaats zijn voor KdD in de 2e lijn in verband met de langere voorbehandeling met daratumumab in de 1e lijn, dat als standaardbehandeling gezien wordt.

5. Expected cost per patient per year

Cost
18,280 - 146,060
References
AIP prijs Z-index van carfilzomib; fabrikant
Additional comments
Gemiddelde kosten per jaar: €82.170,- [€146.060,- voor het eerste jaar, €18.280,- voor het tweede jaar (bij aanname van een mediane behandelduur van 58.4 weken)] 60 mg kost €1.200. Bij de berekening van de gemiddelde kosten per patiënt per jaar, worden de kosten van jaar 1 en 2 gemiddeld, uitgaande van een mediane behandelduur van 58.4 weken. Gegeven het eerder genoemde behandelschema zou dat voor een patiënt van 70 kg/BSA 1,7 m2 neerkomen op ongeveer €146.060,- (1,7*4296mg/m2x€1200/60) in jaar 1 en €18.280,- (1,7 *538mg/m2x€1200/60) in jaar 2. De gemiddelde kosten per patiënt per jaar komen neer op €82.170,-(€146.060+€18.280/2).

6. Potential total cost per year

Total cost

14,790,600

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

7. Off label use

Off label use
No

8. Indication extension

Indication extension
Yes
Indication extensions
Verschillende combinaties voor multiple myeloom.

9. Other information

There is currently no futher information available.