Extended indication

Kyprolis in combination with daratumumab and dexamethasone, with lenalidomide and dexamethasone, or

Therapeutic value

No estimate possible yet

Total cost

20,542,500.00

Registration phase

Registered

Product

Active substance

Carfilzomib

Domain

Oncology and Hematology

Reason of inclusion

Indication extension

Main indication

Multiple Myeloma

Extended indication

Kyprolis in combination with daratumumab and dexamethasone, with lenalidomide and dexamethasone, or with dexamethasone alone is indicated for the treatment of adult patients with multiple myeloma who have received at least one prior therapy.

Proprietary name

Kyprolis

Manufacturer

Amgen

Mechanism of action

Immunostimulation

Route of administration

Intravenous

Therapeutical formulation

Intravenous drip

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Type of trajectory

Normal trajectory

Submission date

March 2020

Expected Registration

January 2021

Orphan drug

Yes

Registration phase

Registered

Additional comments
De EMA indiening gebeurt namens Amgen, en zal een aanpassing in de SPC van Kyprolis betreffen. Positieve CHMP-opinie in november 2020. Deze indicatie zit nog in de sluis tot er een arrangement is overeengekomen.

Therapeutic value

Current treatment options

Voor patiënten die in eerste lijn een stamceltransplantatie hebben ondergaan en behandeld zijn met lenalidomide-onderhoudstherapie. In de tweede lijn komen deze patiënten niet meer in aanmerking voor een lenalidomide bevattend regime. Daarom zijn in de tweede lijn de huidige behandelopties Dara-Bor-dex (DVd) of Pom-Bor-dex (PVd) als triplet therapie beschikbaar of Kd en Vd als alternatief voor een triplet therapie. KdD zal daar als triplet therapie aan toegevoegd worden.

Therapeutic value

No estimate possible yet

Substantiation

KdD zal als triplet therapie aan de huidige behandelopties toegevoegd worden. Voor patiënten die niet in aanmerking komen voor een transplantatie zal er volgens experts een minimale plaats zijn voor KdD in de tweede lijn in verband met onder andere de voorbehandeling met daratumumab in de eerste lijn, dat als standaardbehandeling gezien zal worden. De CANDOR studie vergelijkt KdD (Kyprolis-dexamethason-Daratumumab) met Kd, waarbij de mediane PFS voor de KdD arm nog niet is bereikt, versus een mediane PFS van 15,8 maanden voor de Kd arm (HR, 0.63; 95% CI, 0.46-0.85; P=0.0014).

Duration of treatment

Median 58.4 week / weeks

Dosage per administration

56 mg/kg

References
NCT03158688; *CANDOR abstract: Usmani SZ, et al. Abstract presented at: 61st ASH Annual Meeting and Exposition; December 07–10, 2019; Orlando, FL. LBA-6. *Richtlijn MM HOVON. *Dutch Haematology Congress; January 22-24, 2020.
Additional comments
Carfilzomib in een intraveneuze infusie op dag 1,2,8,9,15,16 van elke 28-daagse cycli (20 mg/m2 op dag 1 en 2 van cycli 1 en 56 mg/m2 daarna). Daratumumab in een intraveneuze infusie van 8mg/kg op dag 1 en 2 van cycli 1 en 16mg/kg eens per week voor de resterende doseringen in de eerste 2 cycli, daarna 16mg/kg elke 2 weken voor 4 cycli (cycli 3-6), en elke 16mg/kg elke 4 weken daarna. Alle patiënten kregen 40mg dexamethason oraal of intraveneus eens per week (20mg voor patiënten >75 jaar).

Expected patient volume per year

Patient volume

250

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
Pakketadvies daratumumab-bortezomib-dex (Darzalex) bij multipel myeloom 2017, input Horizonscan Pomalidomide-bor-dex (PVd), Expert opinie HOVON.
Additional comments
In 2018 was de incidentie van multipel myeloom 1.333 patiënten. 90% was hiervan symptomatisch en werd behandeld (n=1200). Ongeveer de helft van deze patiënten komt in aanmerking voor een stamceltransplantatie (n=600). Van deze patiënten wordt in de eerste lijn ongeveer 95% behandeld (n=570). Van de patiënten die recidiveren of refractair worden, wordt in tweede lijn 90% behandeld (n=512). In de tweede lijn zal naar verwachting 70% (n=358) van de patiënten met een lenalidomide-vrij triplet regime behandeld gaan worden (de overige 30% met doublet therapie, IMID-based therapie, in studieverband). Deze 358 patiënten zal naar verwachting behandeld gaan worden met Dara-bor-dex(DVd), Pom-bor-dex (PVd) en Carfilzomib-dex-Dara (KdD). De verwachting van experts is dat daarvan 70% in aanmerking komt voor KdD (n=251). Voor patiënten die niet in aanmerking komen voor een transplantatie zal er volgens experts een minimale plaats zijn voor KdD in de tweede lijn in verband met de langere voorbehandeling met daratumumab in de eerste lijn, dat als standaardbehandeling gezien wordt.

Expected cost per patient per year

Cost

18,280.00 - 146,060.00

References
AIP prijs Z-index van carfilzomib; fabrikant
Additional comments
Gemiddelde kosten per jaar: €82.170 ((€146.060 voor het eerste jaar, €18.280 voor het tweede jaar (bij aanname van een mediane behandelduur van 58.4 weken)) 60mg kost €1.200. Bij de berekening van de gemiddelde kosten per patiënt per jaar, worden de kosten van jaar 1 en 2 gemiddeld, uitgaande van een mediane behandelduur van 58,4 weken. Gegeven het eerder genoemde behandelschema zou dat voor een patiënt van 70kg/BSA 1,7m2 neerkomen op ongeveer €146.060 (1,7*4.296mg/m2x€1.200/60) in jaar 1 en €18.280,- (1,7 *538mg/m2x€1.200/60) in jaar 2. De gemiddelde kosten per patiënt per jaar komen neer op €82.170 (€146.060+€18.280/2).

Potential total cost per year

Total cost

20,542,500.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use

No

Indication extension

Indication extension

Yes

Indication extensions

Verschillende combinaties voor multiple myeloom.

Other information

There is currently no futher information available.